OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Čeľaď Cordulegastridae 
zastupujú na území Slovenska zatiaľ dva druhy - oba popisujeme nižšie:

.

Cordulegaster heros ssp. heros ,  Theischinger,1979 

Arthropoda–Insecta–Odonata–Anisoptera-Cordulegastridae

 Cordulegaster heros ssp. heros

Človek vo všeobecnosti vníma vážky ako prirodzených obyvateľov rybníkov, vodných nádrží, či veľkých riek. Tento zaujímavý druh však obýva skôr potoky a potôčiky v lesnom prostredí s užším korytom a nižšou hladinou v nadmorskej výške 150 – 450m . Majú jasne vymedzené teritórium, na ktorom akoby hliadkovali. Lietajú a lovia nad hladinou hore dolu, pričom si na odpočinok vyhľadávajú preslnené miesta s vegetáciou. Detailnejšie  informácie o druhu : Výskyt na Slovensku – severnej hranici výskytu - je zaznamenaný zatiaľ len na západnej časti územia v lesoch Malých Karpát a na Borskej nížine. Keďže sa nám podarilo v roku 2007 nájsť jeden exemplár samičky v lokalite Kučišdorfská dolina prinášame pár záberov použiteľných pre prípadnú determináciu tohto druhu. Veľmi podobnými druhmi sú Cordulegaster bidentata a Cordulegaster boltoni, výskyt ktorého však na Slovensku nebol zatiaľ potvrdený, a väčšina pôvodne týmto druhovým menom označených jedincov bola po revízii preradená ako Cordulegaster bidentata. Ešte zopár determinačných znakov: Celková dĺžka do 80 mm. Rozpätie : 80 – 100 mm (mnou nájdená samička 110 mm) Bruško čierne so žltými pásmi . Len do polovice bruška po dvoch pásikoch na článku.


Vladimír Janský, Stanislav David ,2008: Výskyt vážky Cordulegaster heros ssp.heros www.vazky.sk  - Cordulegaster heros

 Cordulegaster heros ssp. heros Cordulegaster heros ssp. heros Cordulegaster heros ssp. heros
 Cordulegaster sp.            zvlek larvy          Cordulegaster sp.

.

.
Cordulegaster bidentata,   Sélys, 1843

Arthropoda–Insecta–Odonata–Anisoptera-Cordulegastridae

Cordulegaster bidentata

Dĺžka : cca 75 - 85 mm, samička väčšia.
Rozpätie :  90 - 100 mm.
Sfarbenie : žlté prúžky na čiernom podklade, výrazne užšie ako u C.heros.
Na 3.-7. článku bruška sa nachádza len po jednom žltom prúžku, 1 a 2 článok s jemným druhým prúžkom.

Vývoj : Vajíčka kladené do dna koryta. Larvy sa vyvíjajú 4-5 rokov (s nevyvinutými bočnými tŕňmi). Vývoj dravých lariev prebieha celý v plytších horských bystrinách a potokoch. Liahnutie imaga na rastlinách v blízkosti vývojového biotopu.
Výskyt : vo vyšších polohách 400 - 900 m. n m. Výraznejšie stred a východ Slovenska, Existujú aj nálezy z oblasti Malých Karpát (V.Janský). Loví aj mimo potokov v miestach hojného výskytu hlavne lietajúceho hmyzu.
Ochrana : V červenej knihe - VU -  Zraniteľný druh, zriedkavý výskyt, druh národného významu.  

aktualizované: 21.11.2017 23:18:39