OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

 

kobylkovité - Tettigoniidae 

Ríša : Animalia / živočíchy

Kmeň : Arthropoda / článkonožce

Podkmeň : Mandibulata / hryzadlovce

Nadtrieda : Hexapoda / šesťnôžky

Trieda : Insecta / hmyz

Rad : Tettigoniidae / kobylkovité

Druhov : 6.000 ( celosvetovo )

---------------------------------------------------------------------------------------------

   

Dorastajú vo všeobecnosti dĺžky 15 - 75 mm. Podobne ako koníky majú z bokov sploštené telo prispôsobené pre lepší pohyb v nízkej vegetácii. Zväčša mávajú krycie sfarbenie prostredia – hnedé alebo zelené, väčšina má schopnosť maskovania – mimicry – a napodobňujú sfarbením blízke okolie. Samce vydávajú zvuky vďaka orgánu na vnútornom okraji krídel. Hlavu majú sklonenú silnými hryzadlami dole . Oči sú zložené. Na chrbtovej strane predohrude je štít. Krídla nemajú rovnako dlhé ani tuhé. Predné (po zložení vrchné) plnia úlohu krycích a sú preto viac chitinizované. Zadné sú jemnejšie a plošne oválnejšie, často farebne výrazné. Na rozdiel od koníkov sú ich článkové tykadlá jemnejšie a výrazne dlhšie, telo je zavaliteišie a kratšie.

Samičky sú jednoznačne identifikovateľné vďaka masívnemu kladielku, ktorým upravujú priestor pre uloženie vajíčka do pôdy alebo rastlinného pletiva. Vajíčka kladú jednotlivo na rozdiel od koníkov. Malé nymfy po vyliahnutí z vajíčka majú tvar imága, avšak až po niekoľkonásobnom lienení sa im vyvíjajú krídla a pohlavné orgány. Vývoj teda prebieha nedokonalou - postupnou premenou. Kobylky sú zväčša dravé živočíchy, len niektoré druhy sa radia medzi bylinožravé. Prirodzenými nepriateľmi sú predátory ako modlivky, hmyzožravé cicavce, vtáky , žaby a plazy.


 

kobylka krovinová - Phaneroptera falcata  Poda,1761  


Popis: Kobylka s veľmi dlhými krídlami.

Výskyt : Vyskytuje sa temer na celom území Slovenska, hlavne v krovinatých a vyšších porastoch., na neobrábaných lúkach,vlhkých luhoch aj suchých lesostepiach.

Vývoj a spôsob života : Imaga sa vyskytujú hlavne v júli až októbri.

aktualizované: 21.11.2017 23:18:39