OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Koníkovité  - Acrididae

Ríša : Animalia / živočíchy 
Kmeň :  Arthropoda / článkonožce

Podkmeň :  Mandibulata / hryzadlovce  

Nadtrieda :  Hexapoda / šesťnôžky 

Trieda : Insecta / hmyz  

Rad :  Acrididae / koníkovité
Druhov : 10.000  ( celosvetovo )

Dorastajú vo všeobecnosti dĺžky 10 - 80 mm. Podobne ako kobylky majú z bokov sploštené telo  prispôsobené pre lepší pohyb v nízkej vegetácii. Zväčša mávajú krycie sfarbenie prostredia v ktorom sa vyskytujú,  niektoré hlavne  druhy majú výrazné sfarbenie ako aj farebné krídla, aby  odradili predátory. Hlavu majú sklonenú silnými hryzadlami dole . Oči sú zložené. Na chrbtovej strane predohrude je štít. Krídla nemajú rovnako dlhé ani tuhé. Predné (po zložení vrchné) plnia úlohu krycích a  sú preto viac chitinizované. Zadné sú jemnejšie a plošne oválnejšie, často farebne výrazné. Na rozdiel od kobyliek vždy majú krátke tykadlá a štíhlejšie telo. Samičky sú väčšinou väčšie ako samčeky a nemajú nápadné kladielko ,ako to môžeme pozorovať u kobyliek. Kladú do zemnej jamky až do 100 vajíčok, ktoré chránia penovým slizovým obalom. Vývoj prebieha nedokonalou - postupnou premenou.

aktualizované: 21.11.2017 23:18:39