OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
GALLERY - COLEOPTERA

chrobáky  - Coleoptera

Ríša : Animalia / živočíchy 

Kmeň :  Arthropoda / článkonožce 

Podkmeň :  Mandibulata / hryzadlovce   

Nadtrieda :  Hexapoda / šesťnôžky  

Trieda : Insecta / hmyz   

Rad : Coleoptera/ chrobáky

Čeľadí : 166  (str. Európa  108) / Druhov : 370.000  (str. Európa  asi 7.000 )  

-----------------------------------------------------------------------  

Chrobáky  množstvom druhov pokrývajú viac ako tretinu všetkých dnes známych druhov hmyzu. Sú súčasťou nášho každodenného života, že si to už ani neuvedomujeme. Rozmermi a tvarmi sú veľmi rozmanité a preto sa nemôžeme diviť že napríklad rozsah veľkostí je od 1,0 mm až do 15 cm. 

Základným  poznávacím prvkom je predný pár krídel, ktorý sa im premenil na chitínové krovky (elytra)  a dnes chrámi poskladané krídla ako aj celé telo zhora pred poškodení a útokom. Patria medzi hryzadlovce. naa hlave majú rozmanito formované ústne orgány, drvivá väčšina má skladané oči , chĺpky a tykadlá rôznych veľkostí a tvarov zachytávajú ďalšie vnemy potrebné pre prežitie v prírode. Tento rad hmyzu patrí do skupiny s dokonalou premenou, teda vrátane zakuklenia.

Vývoj trvá veľmi rozdielne a preto bude lepšie ak sa túto informáciu dozviete pri každom druhu osobitne, ale je to v rozmedzí dní až po niekoľko rokov. Paradoxom je že vo forme, ktorá nám je blízky prežívajú zväčša najkratšiu etapu svojho života, avšak dôležitú pre prežitie druhu.

Chrobáky nájdeme na všetkých svetadieloch s výnimkou antarktídy. Obývajú pevninu a dá sa povedať že od úrovne mora až po vysoko položené horské hrebene. Najčastejšie sa samozrejme vyskytujú v oblastiach s príjemným teplomilným rastlinstvom , na lúkach, stepiach a lesostepiach alebo vo svetlých, zväčša listnatých lesoch. Aj z tohto dôvodu je stredná Európa a Panónska oblasť  tak silno obývaná týmito  živočíchmi.

 

Čeľade najrozšírenejšie v našom stredoeurópskom priestore.

Carabidae - bystruškovité 

Cerambycidae - fuzáčovité 

Lucanidae - roháčovité

Cetoniidae - zlatoňovité 

Chrysomelidae - liskavkovité

Scarabidae - skarabeusovité

Staphylinidae - drobčíkovité

Buprestidae - krasoňovité

Coccintellidae - lienkovité

Dytiscidae - potápnikovité

Elateridae - kováčikovité

Curculionidae - nosáčikovité

Histeridae - mrcinárovité

Scolitidae -podkôrniky

 

aktualizované: 21.11.2017 23:18:39