OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

dvojkrídle - Diptera 

 

Ríša : Animalia / živočíchy      

Kmeň :  Arthropoda / článkonožce 

Podkmeň :  Mandibulata / hryzadlovce  

Nadtrieda :  Hexapoda / šesťnôžky 

Trieda : Insecta / hmyz  

Rad : Diptera / dvojkrídle 

Podrad :  Nematocera/ dlhonohé ,   Brachycera / krátkonohé

Čeľadí : 130                /    Druhov : 122.000

U nás preukázateľne zastúpených cez  7.700 druhov / 109  čeľadí

----------------------------------------------------------------------

   

Základným znakom tohoto radu je len jeden - predný – pár krídel. Zadný pár je zredukovaný na zakrpatené, kyjačikovo tvarované rovnovážne orgány – kyvadielka (haltery).

Určovanie pohlavia je u mnohých druhov problematické a vyžaduje si laboratórne skúmanie.Niektoré druhy však dokážeme rozoznať. Kladielka samičiek bývajú často šablovité, alebo teleskopicky zasúvateľné. Niekedy sa jedná však len o tvar hlavy , alebo veľkosti očí. Odlišnosť jednotlivých druhov si vyžaduje odbornú znalosť. Jednotlivé druhy sa totiž často líšia len rozložením štetín, žilnatiny krídel, alebo pohlavného ústrojenstva.

Vývoj : spoločným znakom je dokonalá premena. Beznohé larvy , len so zakrpatenými nôžkami sa kuklia, alebo vytvárajú pupárium z posledného zoschnutého vývojového instaru. Vývoj prebieha v organických substrátoch, hálkach, často hubách alebo práchnivom dreve. Niektoré parazitické larvy sú nakladené do tiel hostiteľov.

Výskyt : Dospelé imago bežne stretávame na lúkach, lesoch , močiaroch či v obydliach . Nie je tajomstvom že patria k jedným z najčasteších prenášačov nákazy (komáre, muchy). Zároveň však patria aj k najväčšej skupine dôležitých opeľovačov .

Najznámejšími čeľaďami sú :

Muscidae / muchovité

Culicidae / komárovité

Calliphoridae / bzučivkovité

Chironomidae / pakomárovité

Syrphidae / pestricovité

Tubanidae / ovadovité

Tachynidae / bystrušovité

Sacrophagidae / mäsiarkovité

Tipulidae / tipuľovité

Bombyliidae /chlpačkovité

 

 

aktualizované: 21.11.2017 23:18:39