OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
GALLERY - ODONATA

vážky - Odonata
.
Ríša : Animalia / živočíchy      

Kmeň :  Arthropoda / článkonožce

Podkmeň :  Mandibulata / hryzadlovce

Nadtrieda :  Hexapoda / šesťnôžky 

Trieda : Insecta / hmyz 

Rad : Odonata / vážky 

Podrad : Zygoptera / šidielka , Anisoptera / šidlá ,  Anizygoptera *

Čeľadí : 30                /    Druhov : 5.500


   

Vážky poznáme už z obdobia druhohôr,  kedy mali omnoho väčšie rozmery a boli tak ako dnes veľmi dobrými lovcami. Z tohto obdobia sa sa nám, v prirodzene menších rozmeroch zachovali ešte dva druhy podrodu Anizygoptera žijúce v Ázii, tvoriace akúsi spojovaciu líniu medzi oboma v súčasnosti najrozšírenejšími podrodmi.
Základnými znakmi rozlišujúcimi dva podrody sú nasledovné :

Zygoprtera - šidielka majú širokú hlavu s očami ďaleko od seba, krídla majú v kľude pritiahnuté k telu a na korisť vyčkávajú.

Anisoptera - šidlá majú hlavu guľatého tvaru s výraznými očami blízko seba, krídla majú aj v kľudnej polohe roztiahnuté a korisť lovia za letu. Najhojnejší výskyt oboch skupín je pri kľudných vodách, riekach, potokoch, kde majú dostatok potravy a vhodné podmienky pre rozmnožovanie. Imaga majú svoje teritória , ktoré si chránia pred votrelcami vlastného ako i iných druhov. Potravou sú zväčsa muchy, komáre a iný lietajúci hmyz, zásadne však živý. V larválnom - vodnom - štádiu sú to  rôzne drobné vodné živočíchy ale aj červy..

Vývoj a spôsob života

Vo všeobecnosti vážky patria do skupiny hmyzu s nedokonalou premenou, takže sa nezakuklievajú. Pri poslednom zvliekaní po vylezení z vody sú veľmi zraniteľné niekoľko hodín, pokiaľ ich nová podoba tela a krídla nevytuhnú. Imago ešte istý čas dospieva,  až potom sa začína samotné párenie. To prebieha veľmi zaujímavo. Samička ohne zadoček dopredu a spojí ho so samčekovým druhotným pohlavným orgánom, zatiaľ čo samček uchopí dômyslenými príveskami na konci zadočku samičku za hlavu, alebo hruď. Nie je to samoúčelný rituál. Takto spojené jedince dokážu v páre lietať a uniknúť tak svojim prirodzeným nepriateľom. Oplodnené vajíčka samičky skoro po oplodnení kladú priamo do vody, na vodné rastliny, do bahna alebo piesku, čo záleží od konkrétneho druhu. Ale je jasné že z vajíčka sa vyliahne vodná larva, podobná svojimi rysmi imagu, avšak kratsia a hrubšia. Tento proces trvá 2-6 týždňov. Larvy vo vode dýchajú žiabrami. Stále rastúce larvy sa zvliekajú 7-15 krát, v dôsledku zväčsovania ich objemu ako aj podľa teplotných podmienok prostredia. Tento "larválny"  proces trvá 1 až 4 roky podľa druhu alebo teploty okolitého prostredia. K poslednému zvliekaniu vyliezajú larvy z vody a kolobeh sa opakuje... Dospelé imago žije dosť krátko, podľa druhu sa to pohybuje od dní až do niekoľkých mesiacov,ale za toto obdobie musí splniť svoju povinnosť a udržať rod. Hynú však najneskôr s príchodom mrazov.

aktualizované: 21.11.2017 23:18:39