OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

motýle  - Lepidoptera

Ríša : Animalia / živočíchy
Kmeň :  Arthropoda / článkonožce
Podkmeň :  Mandibulata / hryzadlovce  
Nadtrieda :  Hexapoda / šesťnôžky 
Trieda : Insecta / hmyz  
Rad : Lepidoptera/ motýle
Čeľadí : 127 čeľadí                                  /    Druhov : 165.000 druhov   (stredná Európa 2.500  )

------------------------------------------------------------------------------------------------

   


Motýle sa vo všeobecnosti považujú za najkrajší rad hmyzu. Sfarbením, veľkosťou a tvarom sa medzi sebou zásadne líšia. Spoločným znakom sú jemnými šupinkami pokryté krídla, ktoré vznikli z chĺpkov.  Ustne ústroje majú v dospelosti -imága v tvare cuciaka, na rozdiel od lariev - húseníc, ktoré v tomto štádiu majú hryzadlá, nakoľko sa živia pevnou potravou. Tvar tykadiel býva tiež odlišný. Pokiaľ denné motýle ho majú kyjačikovitý, nočné ho majú perovitý, hrebeňovitý. Sfarbenie denných motýľov je výrazne pestrejšie, pričom nočné sú viac prispôsobené na kamufláž, splynutie s terénom nakoľko za denného svetla odpočívajú v skrýšach, alebo na vegetácii.

Výskyt

Motýle sa vyskutujú na celom svete , s výnimkou polárnych oblastí. Základom je dostatok potravy a hostiteľských rastlín, na ktoré sú naviazané húsenice. Časovo  sa to dá plošne veľmi ťažko charakterizovať, nakoľko niektoré druhy prezimovávajú v úkrytoch a skoro na jar vylietajú, niektoré majú jarnú a letnú formu ( napr. babôčka sieťkovaná)  a dôležité sú aj teplotné podmienky oblasti, ao čoho závisí rast húseníc a následne vyletenie imága.

Vývoj a spôsob života

Živné rastliny , to je to, čo ovplyvňuje výskyt jednotlivých druhov v tom čo onom biotope. Samička po kopulácii  nakladie vajíčka na živnú rastlinu. Vyliahnuté larvy motýľov majú pred sebou jedinú úlohu, prijímať potravu , rásť  a zhromažďovať v tele látky potrebné pre ďalšie vývojové štádiá. Keďže vieme že rad Lepidoptera patrí do skupiny živočíchov s dokonalou premenou, po niekoľkých lieneniach húseníc nasleduje zakuklenie. Zaujímavosťou je čas, kedy sa z kukiel liahnu imága. Denné motýle zväčša ráno a nočné večer. Pre motýle sú dôležité hlavne kvitnúce rastliny. Cuciakom z nich konzumujú nektár, výnimkou sú niektoré druhy (potočníky...), ktoré konzumujú peľ. Veľmi vyvinutý majú čuch a to hlavne samčeky, ktoré svojimi receptormi zachytia výličky samičieho sekrétu. a nastáva párenie - kopulácia, po ktorej sa kolobeh opakuje.  Tak ako každý, aj motýle majú svoje miesto v potravinovom reťazci a sú teda na jedálničku rôznych vyšších skupín.Vtáky, hmyzožravé cicavce, jašterice, žaby, pavúky ale aj parazitický hmyz ako napríklad lumík, predátorská modlivka zelená alebo vážky si ho radi spestria motýľmi. Nočné motýle sa často stávajú obeťou našich nočných lovcov - netopierov.

 

 

 

aktualizované: 21.11.2017 23:18:39