OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
GALLERY - HEMIPTERA

polokrídlovce - Hemiptera

 

Ríša : Animalia / živočíchy 

Kmeň :  Arthropoda / článkonožce 

Podkmeň :  Mandibulata / hryzadlovce   

Nadtrieda :  Hexapoda / šesťnôžky  

Trieda : Insecta / hmyz   

Rad : Hemiptera/ polokrídlovce


Čeľadí : 134  / Druhov : 82.000    


Sú druhovo najrozmanitejší rad hmyzu s nedokonalou premenou ( bez kuklenia ).

Vyznačujú sa bodavo - cicavým ústnym ústrojenstvom, v niektorých prípadoch zredukovaným. Prevažná väčšina má vyvinté oba páry krídel . buď sú oba blanité, alebo vrchné bývajú čiastočne, alebo celkom skletotizované.

Potravou  väčšiny druhov , vo všetkých štádiách vývoja, tvoria šťavy rastlín.  Len niektoré druhy sú dravé .

V našom zemepisnom priestore je známych asi 2500 druhov tohto radu. Sú rozdelené do  podradov:

Colleorhyncha - bzdochovky
Heteroptera – bzdochy
Aucenorrhyncha – cikády, cikádky, peniarky

Sternorrhyncha - méry, molice, vošky, červce

 
  
aktualizované: 21.11.2017 23:18:39