OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
GALLERY - ORTHOPTERA

rovnokrídle - Orthoptera

Ríša : Animalia / živočíchy

Kmeň :  Arthropoda / článkonožce

Podkmeň :  Mandibulata / hryzadlovce  

Nadtrieda :  Hexapoda / šesťnôžky 

Trieda : Insecta / hmyz  

Rad : Orthoptera / rovnokrídlovce

Podrad : Ensifera - kobylkovité, svrčkovité, medvedíkovité 

Podrad : Caelifera - koníkovité

Čeľadí : 28                /    Druhov : 20.000  


 

  

Ide o rad hmyzu stredne veľkého až veľkého.  Spoločným znakom je, že majú v dospelosti krídla, avšak k úniku zväčša použijú nohy. Podrad Enisfera  zaraďujeme medzi dravce alebo všežravce, avšak podrad Caelifera sú čisté bylinožravce. Tvary tela sú prispôsobené osobitým podmienkam života. Pokiaľ kobylky a koníky  sú vertikálne ploské, aby sa mohli lepšie pohybovať v im prirodzenom prostredí - nízkej vegetácii, svrčky a u nás žijúca krtkonôžka obyčajná majú telo valcovité, prispôsobené pre život v zemných dierach.  Sfarbením tela sa prispôsobujú prostrediu, a tak môžeme nájsť jedince zelenej, žltej hnedej až čiernej farby. Majú veľmi silné hryzavé ústne orgány, zložené oči. Krídla majú rozličnú dĺžku a tuhosť. Horné plnia aj ochranný charakter. Zadné nohy sú silnejšie, i kobyliek a koníkov aj výrazne dlhšie, čo umožňuje dlhé a razantné skoky.  Samičky  kobyliek a svrčkov ľahko vieme identifikovať podľa výrazne dlhého kladielka.

Výskyt

Tento rad hmyzu je celosvetovo najrozšírenejší v subtropických a tropických oblastiach. Nakoľko však zahŕňa rôzne  čeľade, musíme povedať že kobylky a koníky sa najčastejšie vyskutujú na vyslnených lúkach, stepiach a lesostepiach. Svrčky  však obľubujú vlhkejšie prostredie, tak ako medvedíkovité, čo vyplýva aj z ich spôsobu života pod zemou.

Vývoj a spôsob života

Všetok hmyz z radu rovnokrídlovcov patrí do skupiny hmyzu s nedokonalou premenou. Z vajíčok sa teda vyvinú larvy a následne nymfy. Po niekoľkých zvlekoch sa stále viac podobajú dospelémi imágu. Pri poslednom zvleku sa vyvíjajú plne funkčné krídla a rozmnožovacie orgány. V našich podmienkach vajíčka prečkajú zimu v zemi, až následne na jar malé nymfy vyliezajú a dorastajú. Nemôžeme opomenúť ani najznámejšiu vec a to je zvukový prejav. Samčeky vydávajú zvuky trením krídel ( kobylky a svrčky ), koníky trú zúbkami zadných nôh o  okraje kroviek. Kobylky pritom vytvárajú zvuk o niekoľko násobne vyššej frekvencii ako svrčky , a to až do 10.000 Hz.  Zvuky však dokážu prilákať aj prirodzených nepriateľov, hlavne zo skupiny hmyzožravých plazov, obojživelníkov, vtákov a  cicavcov.

 

koníky

Acrididae, Tetrigidae, Catantopidae


koníček močiarny - Tetrix subulata

koník belasonohý - Podisma pedestris

koník vrchovský - Miramella alpina

koník ružovokrídly - Calliptamus italicus

koník červenokrídly - Psophus stridulus

koník čiernopásy - Oedalus decorus

koník modrokrídly - Oedipoda coerules

koník beasokrídly - Sphigonotus coerulans

koník stepný - Acrida hungarica

koník čiarkovaný - Stenobothrus lineatus

koník zelený - Omocestus viridulus

koník obyčajný - Chorthippus biguttulus

koník suchomilný - Chorthippus longicornis

koník lúčny - Chorthippus montanusmedvedíkovité  

Gryllotalpidae

krtonôžka obyčajná - Gryllotalpa gryllotalpa


kobylky

Phaneropteridae, Meconematidae, Conocephalidae, Tettigoniidae, Sagidae ,  Ephippigeridae,  Rhaphidophoridae

kobylka krovinová - Phaneroptera falcata ( Phaneropteridae )

kobylka vrchovská - Isophya pyrenaea ( Phaneropteridae )

kobylka smreková - Barbitistes constrictus ( Phaneropteridae )

kobylka zúbkatá - Polysarcus denticauda ( Phaneropteridae )

kobylka dubová - Meconema thalassinum ( Meconematidae )

kobylka krátkokrídla - Conocephalus dorsalis ( Conocephalidae )

kobylka zelená - Tettigonia viridissima ( Tettigoniidae)

kobylka svrčivá - Tettigonia cantans ( Tettigoniidae )

kobylka hryzavá - Decticus cerruscvorus ( Tettigoniidae )

kobylka sivá - Platycleis grisea ( Tettigoniidae )

kobylôčka lúčna - Roeseliana roeselii ( Tettigoniidae )

kobylka hnedastá - Pholidoptera griseoaptera(  Tettigoniidae )

sága stepná - Saga pedo ( Sagidae )

sedlovka bronzová - Ephippigera ephippiger ( Ephippigeridae)

kobylkovec skleníkový  - Tachycines asynamorus (Rhaphidophoridae )  

 

svrčkovité  

Gryllidae

svrček poľný - Gryllus campestris

svrček domový - Acheta domestica

svrček dúbravový - Nemobius silvestris

svrček stepný - Melanogryllus desertus

svrček mraveniskový - Myrmecophilus acervorum

aktualizované: 21.11.2017 23:18:39