OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

bezstavovce - Inverterbrata

Bezstavovce sú zjednodušene povedané živočíchy, ktoré nemajú chrbticu.  Je až neuveriteľné, že tvoria až 97% živočíšnych druhov. Ich rozmanitosť je dôvodom, prečo sú  v systematike rozčlenené na viac ako 30 kmeňov. Niektoré nie je možné ani bežným okom spozorovať, iné svojimi rozmermi v ničom nezaostávajú za stavovcami.
Čo ich spája ?  Práve to čo u nich absentuje. Nemajú chrbticu ani kostenú kostru a tak isto by ste u nich márne hľadali čeľuste. 

 

        

 

Najznámejšie kmene:
 

Hubky – Porifera 
Pŕhlivce – Cnidaria
Ploskavce – Plathelminthes
Obrúčkavce – Annelida
Hlístovce – Nematoda
Mäkkýše – Mollusca
Článkonožce – Arthropoda
Ostnatokožce – Echinodermata

 

Obývajú všetky druhy habitatov a stretávame sa s nimi denne a ani si to neuvedomujeme. V našich zemepisných podmienkach sú to najmä obrúčkavce, mäkkýše a hlavne článkonožce.  Tým je venované na týchto stránkach aj najviac priestoru. 

aktualizované: 21.11.2017 23:18:39