OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

svrčkovité  - Gryllidae

 

Ríša : Animalia / živočíchy 

Kmeň :  Arthropoda / článkonožce

Podkmeň :  Mandibulata / hryzadlovce  

Nadtrieda :  Hexapoda / šesťnôžky 

Trieda : Insecta / hmyz  

Rad : Gryllidae/ svrčkovité

Druhov : 4.000  ( celosvetovo )

 

Svrčky obľubujú teplejšie biotopy, sú rôzne a preto sa nimi budeme zaoberať s každým jednotlivo. Vo všeobecnosti  dorastajú dĺžky 5 mm až 5 cm. Patria medzi živočíchy s nedokonalou premenou. Väčšina z nich je rastlinožravá, len stromové druhy bývajú mäsožravé, tie však u nás štandardne nestretneme.  Zvukové prejavy sú známe a ľudským uchom dobre počuteľné .Vydývajú zvuky s frekvenciou 1500 - 5000 Hz.

svrček poľný - Gryllus campestris

svrček poľný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je to náš najväčší svrček. Dorastá rozmerov 20-26 mm. Prevažne býva sfarbený do čierna. Výrazná guľovitá hlava a zavalitejšie valcovité telo sú prispôsobené k životu v podzemných dierach.

Obľúbeným biotopom sú suchšie lúky a trávnaté stráne. Je rozšírený v celej strednej Európe, na niektorých miestach môže byť dosť hojný. Je veľmi plachý čo sa prejavuje zastavením cvrlikania v prípade že sa príliš priblíži rušivý zvuk ako aj obratným zalezením do podzemného úkrytu pri najmenšom zavetrení nebezpečia.  Samička znáša do podzemných dier relatívne Je to náš najväčší svrček. Dorastá rozmerov 20-26 mm. Prevažne býva sfarbený do čierna. Výrazná guľovitá hlava a zavalitejšie valcovité telo sú prispôsobené k životu v podzemných dierach.

Obľúbeným biotopom sú suchšie lúky a trávnaté stráne. Je rozšírený v celej strednej Európe, na niektorých miestach môže byť dosť hojný. Je veľmi plachý čo sa prejavuje zastavením cvrlikania v prípade že sa príliš priblíži rušivý zvuk ako aj obratným zalezením do podzemného úkrytu pri najmenšom zavetrení nebezpečia.  Samička znáša do podzemných dier relatívne veľké množstvo vajíčok. Larvy v dierach  prezimovávajú.

veľké množstvo vajíčok. Larvy v dierach  prezimovávajú.

 

svrček domový - Acheta domestica

svrček domový Dorastá dĺžky 16 - 20 mm . Sfarbením do hneda a pretiahnutejším a mierne splošteným telom sa dosť odlišuje od svrčka poľného.

Náš taktiež dosť rozšírený druh, hlavne sa vyskytujúci v blízkosti, alebo priamo v ľudských obydliach.  Je nočným živočíchom obľubujúcim teplé prostredie a najrozšírenejší je v južnej Európe a Ázii.

Tento druh sa často využíva na pokusné účely , a v zajatí chované jedince  aj ako potrava pre domácich miláčikov.

Vyobrazená samička .

 

aktualizované: 21.11.2017 23:18:39