OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
GALÉRIA OBOJŽIVELNÍKY

skokan rapotavý 
Pelophylax ridibundus 
Pallas,1771

syn: Rana ridibunda

 

-  Skokan skřehotavý (CZ)
-  Marsh Frog (GB)
-  Seefrosch (D)

Trieda : Amphibia/obojživelníky  
Rad : Anura/žaby  
Čeľaď : Ranidae/skokanovité


Popis:  Skokan rapotavý sa veľmi podobá skokanovi zelenému. Je to náš najväčší skokan s dĺžkou 90 až 120 mm, niekedy až 150 mm. Na zadných nohách a bruchu je výrazne tmavo škvrnitý, pätový hrbolček má menší, plochý a kožu hrubo bradavičnatú. Na chrbte má pozdĺžne výrazné dva kožné záhyby a za bližšie posadenými očami tmavé zvukové bubienky. (pozn. Determinácia skokana rapotavého, zeleného a krátkonohého je náročná , z fotografie temer vylúčená.)


Rozšírenie:  Ide o teplomilnejší druh obývajúci naše najteplejšie nížiny. Patrí spolu so skokanom zeleným a krátkonohým medzi vodné skokany, obývajúce pomalé riečne toky ako aj kľudné hladiny vodných nádrží. Geograficky má pôvod v juhovýchodnej a južnej Európe, ale obýva priestor od strednej Európy až po strednú Áziu.  

Potrava: Základom potravy  sú bezstavovce - chrobáky, pavúky, mravce, vážky, ale aj menšie obojživelníky a ryby .

Ročný cyklus: Chladné zimné obdobie prečkáva väčšinou zahrabaný v bahne nádrží. Párenie prebieha v máji až júni. Vajíčka znášajú samice na dno alebo na vodné rastliny. Metamorfóza nastáva po 3-4 mesiacoch. Sú náročné na kvalitu a zloženie vody a vyžadujú dobré oslnenie vodnej hladiny. V letnom období je Skokan rapotavý aktívny celý deň, avšak na jar a jeseň je dĺžka jeho aktivity kratšia. Na zimný spánok sa opäť poberajú v novembri.

                     
skokan rapotavý - Rana ridibunda

aktualizované: 21.11.2017 23:18:39