OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

hrabavka škvrnitá
Pelobates fuscus Laurenti, 1768         

- blatnice skvrnitá (CZ)
- Common Spadefoot  (GB)
- Knoblauchkröte (D)


 


                            


Trieda : Amphibia/obojživelníky 
Rad: Anura/žaby
Čeľaď: Pelobatidae/hrabavkovité

 


Popis : Jedná sa o žabu strednej veľkosti asi do 6 cm ale v ojedinelých prípadoch môže dosahovať až do 8 cm. Má výrazne vyčnievajúce oči so zvislou zorničkou, telo je hladké, nepokrývajú ho bradavičky, až na riedko roztrúsené po bokoch. Na relatívne krátkych nohách má však nápadne dlhé prsty . Pre potrebu hrabania má prispôsobené na zadných nohách pozdĺžne pätné hrbolčeky (až do 6 mm). Sfarbenie chrbta je tvorené svetlým podkladom, zväčša hnedým alebo sivým a na ňom nepravidelnými poliami tmavej, napríklad khaki farby. Často býva povrch chrbta pokrytý aj nepravidelne roztrúsenými červenými bodkami.

Vývoj :  Zimné obdobie prečkáva zahrabaná v zemi , niekedy až v hĺbke 1m, k čomu využíva pätné hrbolčeky. Objavuje sa v marci až apríli, kedy až do júna prebieha obdobie párenia a rozmnožovania (v tomto období ju možno vidieť aj vo dne). Samička, ktorá býva väčšia, kladie vajíčka v akejsi širšej šnúrke (asi 2 cm) zloženej z niekoľkých povrázkov dlhých niekedy až jeden meter. Celkovo sa znáška pohybuje okolo 1000 vajíčok . Tieto sa prichytávajú o vodnú vegetáciu. Žubrienky sú voči relatívne malým dospelým jedincom nápadne veľké . Sú okrovej farby a dosahujú aj 10 a viac cm. Metamorfóza prebieha celé leto , niekedy až do októbra. Vo výnimočných prípadoch vedia žubrienky aj v tomto štádiu prezimovať. Koniec aktivity môžeme pozorovať dosť skoro, už koncom septembra. Základom potravy sú drobné bezstavovce , žubrienky sa živia zväčša riasami. 

Výskyt a rozšírenie : Nakoľko sa táto v noci aktívna žaba skrýva zahrabávaním, potrebuje pre svoju existenciu ľahké a sypké pôdy v blízkosti pomalých vodných tokov, alebo plytkých stabilných vodných plôch s dostatkom rastlinstva. Geograficky sa vyskytuje v Európe od východného Francúzska až po západnú Sibír a severozápadný Kazachstan, južná hranica je na severe Talianska a severne zasahuje až do Dánska. Nevyskytuje sa britských ostrovoch, Pyrenejskom polostrove ani v oblasti susediacej so stredozemným morom.

Ochrana : Tak ako aj iné druhy žubrienok aj žubrienky hrabavky sú citlivé na kvalitu vody, ktorá je významným faktorom prežitia potomstva. Negatívne faktory ako vypúšťanie vodných nádrží, odbahňovanie a používanie látok na báze biocidov môže výrazne znížiť populáciu tohto aj tak málo vídaného , kriticky ohrozeného a zároveň samozrejme chráneného druhu.

Európske druhy čeľade Pelobatidae :

Pelobates cultripes
Pelobates fuscus
Pelobates syriacus

 

 

aktualizované: 21.11.2017 23:18:39