OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
GALÉRIA OBOJŽIVELNÍKY

ropucha zelená 
Pseudepidalea viridis (Bufo viridis)  Laurenti, 1768  

 

-  ropucha zelená (CZ)
-  European green toad (GB)
-  Wechselkröte (D)
 

 

Trieda : Amphibia/obojživelníky

Rad : Anura/žaby

Čeľaď : Bufonidae/ropuchovité
 Popis : Vo všeobecnosti patrí medzi ropuchy strednej veľkosti s dĺžkou tela priemerne 5-7 cm , maximálne 8 cm. Telo je robustné a výrazne bradavičnaté. Celý chrbát je pokrytý poliami zelenej farby pretkávanými a ohraničenými svetlo sivým až sivookrovým podkladom. Medzi týmito škvrnami môžeme nájsť červené drobné bradavičky. Bruchoje belavé, niekedy aj jemne škvrnité. Parotídy (jedové žľazy za očami) sú výrazné , zlatozelené oči majú vodorovnú štrbinovú zorničku. Na rozdiel od ropuchy bradavičnatej sú relatívne dobrými skokanmi .

 

Výskyt a rozšírenie : Ide o suchozemskú žabu s aktivitou vo večerných a nočných hodinách, obývajúcu temer všetky druhy biotopov od strednej európy až po strednú Áziu. Vyhľadáva najmä piesočnaté, lesostepné prostredie v nížinách do 500 m n.m. , ale môžeme ju nájsť aj v horských oblastiach s podobným ekosystémom, alebo v okolí či priamo v mestských aglomeráciách. K rozmnožovaniu využíva okrem stabilných aj dočasné vodné plochy a dokáže sa dobre adaptovať na nové prostredie. Geograficky sa vyskytuje v strednej a východnej Európe a zasahuje až do strednej Ázie. Južne ju môžeme nájsť aj na stredomorských ostrovoch a na severe Afriky.

 

Vývoj : Zimu prečkáva v zemi, v prirodzených úkrytoch. Prebúdza sa v marci. Rozmnožovanie prebieha od konca marca do augusta, kedy kladie vajíčka najradšej do plytkých prehriatych vôd. Samičky vtedy nakladú okolo 5000 niekedy až okolo 10000 vajíčok v šnúrach do 7 m dlhých. Metamorfóza prebieha v období od mája do augusta. Potom ihneď opúšťajú vodu. Pohlavnú dospelosť dosahujú aako 3-4 ročné, a dožívajú sa 7 – 10 rokov. Základom potravy sú suchozemské bezstavovce, ako sú chrobáky, mnohonôžky, slimáky, dážďovky, motýle a pod.

 

Ochrana : Jedná sa sice o prispôsobivý druh žaby, ale nedokáže odolávať silnej chemizácii prostredia a samozrejme hroziacej ochrane poľnohospodárskych plodín pesticídmi. Zároveň nesmieme zabúdať na globálne oteplovanie a to že dočasné vodné plochy pri silnom výpare môžu miznúť rýchlejšie, než nové potomstvo prejde metamorfózou. Je zaradená medzi ohrozené – chránené druhy.

 

 

aktualizované: 21.11.2017 23:18:39