OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

rosnička zelená 
Hyla arborea
  Linnaeus, 1758    
                         

-  rosnička zelená (CZ)
-  European tree frog (GB)
-  Europäische Laubfrosch (D)
Trieda : Amphibia/obojživelníky
Rad : Anura/žaby
Čeľaď : Hylidae/rosničkovité


 

Popis Rosnička má zavalitejšie telo, zväčša zelenej farby s hladkým povrchom, biele až šedavé bruško je však drsné. Táto stromová žabka dosahujúca v dospelosti rozmerov 3-5 centimetrov má schopnosť meniť farbu podľa prostredie v ktorom sa aktuálne pohybuje, čo jej v statickej polohe dáva veľmi dobré krytie. V rovine očí má výrazný tmavý až čierny pásik s bielym lemom. Má nohy úžasne vyvinuté práve na lezenie po hladkých kmeňoch, listoch a iných vertikálnych plochách. Umožňujú jej to priľnavé vankúšikovité prsty, ktoré sa prichytia na temer každý povrch. 

Rozšírenie : Rosnička zelená patrí medzi stromové žaby. Najčastejšie sa vyskztuje v teplejších nížinách, v blízkosti vodných plôch, avšak výnimočne si za svoje teritórium vyberá aj vyššie položené biotopy. Vyskutuje sa v Európe s výnimkou Pyrenejí, časti Talianska,  Francúzska a severnej Európy.            

 Rosnička zelená         Rosnička zelená        Rosnička zelená

Potrava : Základom potravy sú bezstavovce alebo lietajúci hmyz. 

Ročný cyklus : Po jarnom opustení zimovísk ktorými sú zväčša hlbšie diery v zemi, alebo dno stojatých vodných plôch sa rosničky presúvajú k vode. Prichádza čas párenia, ktoré býva často ukončené kladením približne 1000 kusov vajíčok. Na rozdiel od skokanov a ropúch, vajíčka rosničiek klesajú na dno, kde sa z nich asi po dvoch týždňoch vyliahnu žubrienky. Trvá asi tri mesiace, kým sa vyvinú žubrienkam aj predné nohy a tri roky kým jedinec dospeje.    

Pozorovanie : Krásna ukážka prispôsobenia k okoliu sa nám naskytla pri návšteve NPR Šúr , kde sme až do poslednej chvíle nedúfali že ešte v novembri by sme nejakú rosničku našli. Až nám šedozelená potvorka odskočila temer spred očí a my sme ju na podklade veľmi podobnej farby ani nezaregistrovali. Objavili sme tu aj dročeka asi 15 mm, ktorý sa asi tiež už poberal na zimný hibernačný spánok. 

                          rosnička zelená

aktualizované: 21.11.2017 23:18:39