OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
GALÉRIA OBOJŽIVELNÍKY

salamandra škvrnitá
Salamandra salamandra  
Linnaeus, 1758

 

- mlok skvrnitý (CZ)
- Salamander (GB) 
- Feuersalamander (D)

 

Trieda : Amphibia/obojživelníky

Rad : Caudata/mlokotvaré

Čeľaď : Salamandridae/salamandrovité
 Popis:  Výrazné sfarbenie robí salamandru škvrnitú v našich končinách jedinečnou. Má zavalité telo na pomerne tenkých nohách s veľkým ústnym otvotom a výraznými vystupujúcimi očami. Za hlavou má jedové žľažy - parotídy,z ktorých v prípade ohrozenia môže vylučovať jedovatú látku salamandrín až na vzdialenosť niekoľkých centimetrov.U nás najčastejšie sa vyskytujúcim sfarbením je čierny základ so žltými - žltooranžovými škvrnami. Bruško zväčša tmavo šedé, niekedy posiate škvrnami. Sú však známe aj sfarbenia so žltými zliatymi pruhmi, alebo inverzne fľakatým telom.  

Rozšírenie:  Vyskutuje sa v pásme súvislého najmä listnatého lesa v potokoch, studničkách alebo najbližšom okolí. Geograficky je výskyt potvrdený  Európe, severozápadnej Afrike ale aj západnej Ázii. Obýva polohy do 1000 m n.m..   Z hľadiska časového sa jedná o nočného živočícha, ktorého je možné nájsť aj v čase po daždi, kedy vychádza zo svojich úkrytov.

Potrava: Základom potravy sú bezstavovce, hmyz, dážďovky, ale aj sliziaky. 

Ročný cyklus: Chladné obdobie prečkáva väčšinou v dierach v zemi napríklad po hlodavcoch, výborným útočiskom sú aj jaskyne a staré štôlne s relatívne stabilnou teplotou. Na štandardných stanovištiach sa znova objavuje v priebehu marca a následne nastáva párenie. Oplodnená samička vynosí vajíčka a následne potomstvo až do vyššieho larválneho štádia. Zväčša do vody vypustí do 70 lariev, ktoré sú na rozdiel od žubrienok žiab hmyzožravé. Majú dĺžku do 30 mm a zväčša už vyvinuté predné nohy.  Na zimovištia sa opäť odoberajú väčšinou v novembri.

Upozornenie:  Jedovatá tekutina - salamandrín nie je pre človeka nebezpečná, a salamandra v žiadnom prípade nie je škodca. Naopak stále je jej menej a to hlavne u závislosti na kvalitu čistoty vôd a celkového životného prostredia.  Tento krásny živočích si zaslúži našu pozornosť a ochranu.

Pozorovanie: Celý rok som sa snažil nájsť tohto krásneho živočícha, našiel som všeličo iné, ale až keď  už som si hovoril - zaliezli - prišiel vďaka môjmu synovi nález a na druhý deň ešte dva ďalšie exempláre. Podarilo sa nám zachytiť mláďa, ktoré síce vyvinuté, ale nebolo väčšie ako bukový list, dospelého jedinca predpokladám zazimovaného  v krytej studničke  a  tretieho " modela" ktorý nám dal šancu nafotiť krásne zábery .


Pod Veľkou Homoľou - Malé Karpaty - 17-01-2009

Pri túre  10.1.2009 sa na nás usmialo šťastie a okrem nádherného dňa a slnkom zaliatej zasneženej scenérie Malých Karpát nás čakalo veľké prekvapenie. Na mieste, kde sme temer na deň presne pred rokom za úplne iných teplotných podmienok našli dve dospelé salamandry  dnes bolo šesť mladých 35 mm dlhých salamandričiek ešte so žiabrami. Spočiatku sme si ich ani nevšimli, ale pohyb dna ich prezradil. Bol to ozaj prekvapivý okamih, ktorý by sme dopriali každému milovníkovi prírody. O týždeň sme sa vrátili a nafotili tieto unikátne zábery.

    

aktualizované: 21.11.2017 23:18:39