OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
GALÉRIA OBOJŽIVELNÍKY

skokan ostropyský 
Rana arvalis  Nilsson,1842 -  skokan ostronosý (CZ)
-  Moor Frog (GB)
-  Moorfrosch (D) 
Trieda : Amphibia/obojživelníky  
Rad : Anura/žaby  
Čeľaď : Ranidae/skokanovité

 Popis :  Skokan ostropyský je  podobný skokanovi štíhlemu, od ktorého sa líši zaostreným pyskom, a menším bubienkom vzdialenejším od očí. Dosahuje dĺžky do 80 mm.  Základné sfarvenie chrbta býva sivé až hnedé, väčšinou s bledým pásom v strede a po bokoch, ktorý býva zvýraznený tmavšou obrubou. Koža výva temer hladká bez výraznejších bradavíc. Brucho máva belavé až nažltlé  , bez škvŕn. Zadné končatiny samca posledným kĺbom dosahujú alebo mierne presahujú úroveň pysku. U samíc  dosahuje úroveň nosných dierok.  


             skokan ostropyský               skokan ostropyský 


Rozšírenie :  Ide o teplomilnejší druh obývajúci hlavne močaristé oblasti a rašeliništia v nížinách. Vyskytuje sa os strednej a južnej Európy po Sibír. U nás sa vyskutuje poddruh Rana arvalis wolterstorffi  (väčší a dlhonohejší geografický  poddruh).lesostepné  biotopy , lúky a presvetlené lesné porasty s výškou pod 1000 m n.m. Slovensko tvorí severné pásmo rozšírenia tohto druhu, ktorý obýva Európu od Atlantiku po Čierne more.


 
Potrava : Základom potravy  sú bezstavovce - chrobáky, pavúky, mravce, stonožky,mäkkýše.

Ročný cyklus : Chladné zimné obdobie prečkáva väčšinou na suchu, v norách po hlodavcoch, štrvinách  a podobne. Pári sa v marci alebo začiatkom apríla, kedy vyhľadáva plytké vodné plochy , kam samička znáša v priemere 1000-2000 vajíčok v chumáčoch. Metamorfóza nastáva po 2-3 mesiacoch. Zatiaľ čo samičky tesne po nakladení opúšťajú vodu, samce odchádzajú neskôr. Potom opäť putujú na letné stanovištia. Pohlavnú dospelosť dosahujú tretí rok. Ich aktivita končí až nástupom prvých mrazov.

Upozornenie :  Tento druh sa vyskztuje v izolovaných spoločenstvách a je stále viac obmedzovaní ľudskou činnosťou. Vysúšanie mokradí, regulácie tokov  a ničenie lužných lesov má priamy vplyv na  existenciu tohto druhu .

                                 

aktualizované: 21.11.2017 23:18:39