OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

                        VANESSA CARDUI         28.05.2009

..., alebo migrant tejto jari

   

Máj tohto roka v motýlej ríši sa niesol v znamení mohutnej migrácie najrozšírenejšieho európskeho denného druhu  - babôčky bodliakovej. Nepamätám si obdobie, kedy by sa také veľké skupiny či jednotlivo letiace jedince  húfne presúvali  počas  mnohých dní temer jedným smerom. Naopak pamätám na roky, kedy bolo obrovským šťastím viackrát za rok nafotiť tento druh naše fauny o ktorom sa bližšie dočítate len v odbornej literatúre. Aj preto vznikol tento príspevok, ktorým  prinášame  aspoň základné informácie o tomto svetobežníkovi.

babôčka bodliaková – Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)

Trieda : Insecta – hmyz

Rad     : Lepidoptera – motýle

Čeľaď : Nymphalidae – babôčkovité

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rozmer - rozpätie : 52 – 64 mm

Rozšírenie : Európa, Afrika, Ázia a Severná Amerika

Hostiteľské rastliny : bodliak, pichliač, žihľava, lopúch 

Vývoj : podľa oblasti 2-4  generácie. V našich končinách 2-3 , vzájomne sa prelínajúce. Posledná generácia perzimováva v suchých pivniciach, alebo na povalách a objavuje sa skoro na jar.

Výskyt: na okrajoch lesov, stepiach a lesostepiach, suchých strniskách. Dospelé imaga sa v najväčšom počte vyskytujú v mesiacoch  máj až október, v teplejších rokoch i v novembri.

 

 Prvú babôčku sme tohto roku sme  zaznamenali v jurskom Šúri už 28.marca . Krásne teplé počasie po daždivom období ju spolu s babôčkou zubatokrídlou vytiahlo z úkrytu, v ktorom prezimovala. V apríli sa nám tiež podarilo zachytiť ju na Holubyho lúkach, kde sa  vyhrievala na teplých rozohriatych skalkách. Čo však prišlo v máji, málokto čakal. Invázia sa začala.  V druhej polovici mája 2009 sme sa stali svedkami ťahu nespočetného množstva jedincov tohto druhu na sever, prípadne severovýchod. Osídľovanie silnou generáciou sa začalo. Celé roje motýľov v skupine, alebo tesnom nekonečnom závese za  sebou smerovali do nových rozmnožovacích teritórií. Spolu s priateľmi, entomológmi a fotografmi sme tento jav zaznamenávali a posúvali odborníkom na spracovanie máp ťahu ako aj  pre potreby mapovania druhu. Po prílete už začínajú samičky znášať vajíčka na hostiteľské rastliny a s ohľadom na tohoročný  vysoký stav migrujúcich jedincov sa dá očakávať vysoký stav húseníc a v júni početnú II.generáciu. Predpokladá sa že koncom júla, prípadne o niečo neskôr podľa počasia  sa migračná vlna otočí a budeme svedkami presne opačného javu vyvolaného početnosťou potomstva. Tieto babôčky bude čakať dlhá cesta na juh, do teplých oblastí stredomoria a Afriky, kde prezimujú, ale nie ako väčšina u nás žijúcich v kľudovom stave. V týchto teplotných pásmach podmienky dovoľujú voľný pohyb, pokiaľ sa nevyskytne výrazné ochladenie k bodu mrazu, čo môže mať veľmi neblahé následky na budúcich generáciách. Vo všeobecnosti sa dá očakávať, že babôčka bodliaková bude dominantným druhom čeľade Nymphalidae v našej prírode.

 

 


aktualizované: 21.11.2017 23:18:39