OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

PLÁŠŤOVCE  ´11

I rozhodli sme sa spolu s našim priateľom Matejom vyraziť na lokality, kde by sa mali nachádzať naše jediné scinkovité jaštery krátkonôžky. Padlo to na nedeľu 14.augusta. Naša cesta sa niesla v príjemnom očakávaní a aj počasie naoko sľubovalo potencionálne dobrý výsledok. Hmla , ktorá zahaľovala kraj sa však veľmi rýchle rozplynula a vo veľmi krátkom časovom intervale slnko prehrialo stráne a teplota vystúpala k trisiatke.  To však teraz znamenalo veľmi malú šancu , aby sa tak malé  studenokrvné stvorenie ešte pohybovalo pod jeho lúčmi.Tesne pred rozplynutím hmly sme narazili na túto krásnu samičku jašterice zelenej ( Lacerta viridis ). 


Invázna zlatobyľ obrovská (Solidado gigantea) sa usídlila aj na hranici prírodnej rezervácie Šípka


  

Naša priateľka jašterica zelená ( Lacerta viridis ) bola veľmi priateľská a krásne pózovala... naopak tabuľa oznamujúca rezerváciu sa pred nami skryla opretá o kmeď do krovinatého podrastu... Aj to o niečom svedčí...
Perlovec striebropásavý ( Argynnis paphia ) si krásne poletoval ponad kamenistú cestu a kde-tu sadal na okolitú kvetenu
 Svrček poľný (Gryllus campestris) sa pred nami tiež neskryl, ba ani sa až tak nesnažil
 Aj táto zaujímavá rastlina krášlila tunajšie stráne - ježibaba guľatohlavá ( Echinops sphaerocephalus )Na všadeprítomnom zakvitnutom repíku lekárskom pred nami pristála  kobylka krovinová (Phaneroptera falcata)
Pohľad od riečky Krupinica smerom k vrchu Perneš ( 341 m.n m.)
 

  

Nymfa modlivky zelenej ( Mantis religiosa ) ešte v štádiu bez krídel.
 Klinovka čiernonohá ( Onychogomphus forcipatus ) , nový druh na našom chipe :D
 Na pomerne prirodzene rastúcej vegetácii vodomilných rastlín posedávalo veľké množstvo hadoviek obyčajných ( Calopteryx virgo), samička.
 Aj vidlochvost ovocný ( Iphiclides podalirius ) si prišiel v tom horku pocucať vody z Krupinice.


Samček hadovky obyšajnej ( Calopteryx virgo).
 Kvety krasovlasu obyčajného ( Carlina vulgaris ).
                                                         KALNÁ NAD HRONOM
Malá vodná elektráreň Kalná nad Hronom.

 

 ľan žltý ( linum flavum ) §Jano Žilinský tuším zaparkoval tank na pol ceste :D


?  Jašterica krátkohlavá ( Lacerta agilis ) juv. Zopár sa ich tam mihalo medzi kameňmi 


suchokvet ročný ( Xeranthemum annuum )
bábôčka pávooká ( Inachis io )
černuška roľná ( Nigella arvensis )Jašterica krátkohlavá ( Lacerta agilis ) juv.  v plnej kráse


  

Križiak pásavý ( Agriope bruennichi ) a invázna iva voškovníková ( Iva xanthiifolia )

 

  

Aj v Hrone bolo veselo :D

 S tými krátkohlavými sa roztrhol pytel :D
 Invázne ázijské lienky ( Harmonia axyridis ) sa tu už udomácnili  .
                                                                          VRÁBLE

Po ceste domov sme navštívili vodnú nádrž na okraji Vrábel.
 

Mláďa labute veľkej ( Cygnus olor ). Od domorodca, sledujúceho z hrádze dianie, pôvodne boli mladé štyri. Už je len jedno.Z rákosia vyštartovala volavka popolavá ( Ardea cinerea ).
 

Boli sme ostro sledovaní ...
 

Smutný pohľad, asi 20 metrov od hrádze. Mladá labuť - škaredé káčatko to už má za sebou.
 

.

Dospelé osadenstvo z výpustného objektu.
 

 


Hoci sa nám nepodarilo naplniť primárny zámer, sekundárnych sme zachytili dosť. 

&Y   25.08.2011

 

aktualizované: 21.11.2017 23:18:39