OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

 

Limbašská vyvieračka
09.04.2011

I vybrali sme sa opäť raz v sobotu dopoludnia na nie moc náročnú jarnú vychádzku do malokarpatských lesov. Našim cieľom bola tentoraz zaujímavá prírodná pamiatka nad obcou Limbach.


Kompletnú mapu nájdete na 
http://mapy.hiking.sk/

Obec Limbach známa hlavne vinohradníckymi tradíciami, je dnes známa taktiež ako domov prvého muža Slovenskej republiky, prípadne neslávne známou kauzou smrti Ernesta Valka, suseda Mira Šatana .  Ej zmenil sa Limbach za posledných 25 rokov na nepoznanie a haciendy obohnané dvaapolmetrovými múrmi tu rastú ako huby po daždi.

Vydali sme sa po polorozpadnutej ceste popri domoch dvoch posledne menovaných  hlbšie do údolia Račieho potoka  ( niekde pomenovaný aj ako Rakový, či Rakovský ).

     
Veterná smršť 2010 zanechala aj tu svoju pečať.             Rakový potok do ktorého sa vlievajú vody vyvieračky.

Svoje meno dostal veľmi výstižne, lebo sám si pamätám ako sme tam chodili s bratom a snažili sa na škvarky  navnadiť raky.  Bolo ich tam habadej, obávam sa že v dolnom toku už  len bolo...  Našim cieľom však bola práve zaujímavosť v hornom toku. Limbašská vyvieračka.


To je ona - Limbašská vyvieračka.

Autom sa dá dostať popri roztrúsených chatách až po závoru, cca 20 minút chôdze od vyvieračky. My sme však zastavili kúsok skôr, aby sme si prezreli v akom stave je okolitá príroda a čo to zaznamenali aj v tomto nie príliš teplom , miestami veternom ráne . 

     

Stará značka zákazu v jazde bola použitá ako základ pre výzvu k poriadku. Príjemným zistením bolo že tu povel padol na úrodnú pôdu a absentoval tu plastový nešvár. Pravá strana lesa bola nedotknutá, ale minuloročné veterné smršte vykúsali  do ľavej strany aj takéto jazyky. O spôsobe likvidácie pomlčím, potok o tom svedčí viac než jasne , kade sa drevo približovalo. Ešte bolo chladno a navyše v doline. Moc toho nelietalo až na jednu otužilú babôčku pávookú.  Dorazili sme k už spomínanej zamknutej rampe s vstúpili na cestu, kde nás už neobchádzali autá.  Čoskoro sme  dosiahli svoj cieľ. Zľava zo stráne stekajúci Račí potok obchádzajúci skalný útvar zpod ktorého vyvierala priezračne čistá a chutná životodárna voda. Rýchosť výveru bola vysoká, čo naznačovalo  dostatok vody.

Ozaj chutila  :))

Tento zaujímavý prameň pod Kozím chrbtom – prítok Rakového potoka nie je stabilným prítokom. Jedná sa tu vlastne o vody ktoré sa cez krasový severo-južný systém Borinského krasu neodtekajú na záhorskú stranu, ale smerujú na Podunajskú rovinu.  Premenlivosť výdatnsti , ktorá pri maxime dosahuje až 120 litrov za sekundu  je priamo závislá od zrážkovej činnosti a udržania vody v krajine.  V období sucha sa stane že výdatnosť klesne  temer k  nule a vtedy sa  výver  presunie poniže vyvieračky a opäť vteká do Rakového potoka.

GPS: N 48°17,677´ E 017°10,130´


Pterostichus macer - behúnik

Teraz prišiel rad na skúmanie okolia. Medzičasom už vyššie slnko spomedzi mrakov trochu oteplilo dolinu a hneď sa to prejavilo. Hneď vedťa tabule sme ako prvú našli májku fialovú. Prejdúc cez cestičku sa pomedzi lístím prebleskol dospelý slepúch lámavý, ale tentokrát bol rýchlejší alebo my sme ešte neboli zahriaty na tú správnu teplotu? Ktovie .


Pterostichus macer - behúnik

Obzerali sme sa hľadali, ale nič mimoriadne nám do očí nepadlo a tak sme začali kontrolovať  miesta, ktoré boli nášmu zraku ukryté. Pod zbytkami po lesníkoch, ktorýh tu bolo popri ceste dostatok sa ukrývali  všakovaké bezstavovce.


slizniak bližšie neurčený - zatiaľ


Amaurobius ferox - cedivka domová

Týchto ulitníkov sa pod brvnami skrývalo tiež veľmi veľa.


Macrogastra ventricosa - ciha bruškatá

Euomphalia strigella - slimák krovinový

Na ceste domov sa na nás usmialo šťastie aj zo sféry stavovcov. V záchytnom rigole sme narazili na skokana hnedého , ktorý nám napodiv veľmi rád  pózoval.


Rana temporaria - skokan hnedý

Po odklopení ďalšieho brvna sa z neko odlúpla kôra a naďabili sme na larvu fuzáča. Podľa tvaru, mŕtveho dreva si dovoľujem predpokladať že sa jednalo o fuzáča bukového.


Cerambycidae - fuzáč bližšie neurčený

 


Abax cf. ovalis - utekáčik

Vedľajšie polienko bolo zas prešpikované takýmito zaujímavými plesňami, na ktorých presnú determinácoi by sme potrebovali  mikroskopické skúmanie.

   
vpravo ? ......, vľavo Mucor sp. - pleseň 

V jednej z posledných zákrut pred nástupom do auta a návratom domov  naše citlivé senzory detekovali jemný pohyb v lístí spôsobo, ktorý už dôverne poznáme. Rýchly a tichý pohyb tohto druhu vydávajú mladé jašteričky zľahka sa pohybujúce po suchom bukovom lístí. Bola tam . Mláďa jašterice krátkohlavej. Malo pred nami síce rešpekt, ale z nejakých príčin sa mu ani náhodou nechcelo opustiť miesto stretnutia.


Lacerta agilis (juv.) - jašterica krátkohlavá (mladý jedinec)

Kúsok vedľa bol ešte jeden ležiaci asi metrový kmeň,  skoro sme ho obišli bez povšimnutia, keďže ležal jemne podsypaný rozdrobenou krajnicou. No nedalo nám a nazreli sme. Nie nadarmo sa hovorí že náhoda je blbec. Pod ním si hovel mladý slepúch. Tak predsa. A bolo 1:1 J


Anguis fragilis - slepúch lámavý

Príjemná, teraz už poludňajšia prechádzka po nie moc príjemnej asfaltke, ale so zaujímavými úlovkami bola na konci.

Nasadli sme a uháňali čo to dalo ( ani nie 20 km/h ) domov.

Kam to bude nabudúce?  Nechajte sa prekvapiť, lebo ani my ešte nevieme.

aktualizované: 21.11.2017 23:18:39