OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Šiesty máj 2012. Deň voľna, predpovedané krásne počasie ako pripravené pre nás na návštevu lokality, kde sme predpokladali výskyt krátkonôžky štíhlej - Ablepharus kitaibelii.
Prečo nás tak zaujímala ? Tento náš najmenší scinkovitý plaz má severnú hranicu výskytu práve v južných oblastiach Slovenska a všimnúť si ho nie je vôbec jednoduché .
Náš cieľ - Burda .

Lesostepné spoločenstvá ešte neboli až tak výrazne zakvitnuté, ale kavyľ sa už vlnil.

A o chvíľu sa vlnila aj naša , toľko hľadaná krátkonožka.

Podaril sa nám aj ďalší osobný prvonález pestroša - Trichodes favarius

Z výhľadu - priamo z náučného chodníka sa naskytla panoráma, ktrej kraľovala Ostrihomská katedrála (HU).

      

Omladina si prišla na svoje . Ozaj sa vybúrili  pri fotografovaní . :))

      

      

Aj nejaké tie kvetinky sa našli na stráni.

V tomto iskerníku sa zas napájal zlatoň - Epicometis hirta

      

Po ceste späť sme sa zastavili osviežiť pri vodných plochách.

Rôzne prostredie nás privítalo aj rôznou biotou.

Ale že sa nám podarí nájsť na užovku obojkovú - poddruh - Natrix natrix persa

To sme ani v kútiku duše neočakávali . Super úlovok :)

Ale aby sa nezabudlo. Krátkonožka , náš primárny objekt sa už tento rok stal skutočnosťou !

Ubehaní, unavení, ale šťastní na konci dňa.

Matej, Ď za spoločnosť.

aktualizované: 21.11.2017 23:18:39