OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

 

PR ŠÚR - RYBNÍK ..... vypustený !  :-(
 
V sobotu 14.01.2012 sme sa vybrali prevetrať do PR Šúr a skontrolovať tamojšiu zimujúcu prírodu. Neboli sme sami. Už na začiatku sme počas snehovej prehánky stretli našich priateľov s prevažne hubárskym zameraním :)
 
 
Tak ako vždy, keď ideme od Svätého Jura, aj koncom minulého roka 25.12. sme sa zastavili na hrádzi pri prepade. Zaregistrovali sme zníženú hladinu, ale prikladali sme to príprave na zachytenie jarných vôd z Malých Karpát
 
 
Tesne sme sa minuli so štartujúcou volavkou popolavou a v diaľkesa ešte dali zazrieť na hladine viaceré druhy vodného vtáctva.
 
 
A toto sú už obrázky zo súčasnosti. Nádrž vypustená až po bahnité dno. Množstvo pokapatý rýb. V malých preliačinách niektoré ešte beznádejne bojujúce o svoj život.
 
 
Nebol to vôbec príjemný pohľad na odchádzajúci život...
 
     
 
<Neviem, ale toto by sa v Prírodnej rezervácii asi stávať nemalo.
 
 
Zopár jamiek s ešte bojujúcimi rybami
 
 
Mnohé to už mali zrátané...
 
 
Aj tento skokan stuhnutý a zakliesnený v bahnitej mase mlel z posledného a pri vonkajších teplotách ktoré majú prísť...
 
 
Okrem prázdneho rybníka. Vypustením sa zaniesol kanál napúšťajúci jelšovú mokraď . S vodou a bahnom sa doň dostali aj ryby, ktoré nemajú veľké šance na prežitie.

 
Zanesenie je také značné,že ak sa kanál neprečistí, pri jarnom topení sa voda bude vylievať ešte pred vstupom do mokrade.
 
 
A takto vyzerá náš z bahna zachránený a na zimovanie pripravený skokan rapotavý. Nakoľko bol už napoly hibernujúci, urobili sme len fotečku a našli mu zodpovedajúce zimovisko na kraji mokrade.
 
?????
 
Otázkou však je. Prečo je nádrž vypustená a je viac než predpoklad, že na to doplatí ako ichtyofauna, tak zimujúce obojživelníky a množstvo ďalších druhov. Na jar bude mať vodné vtáctvo asi problém s miestnym zdrojom potravy.
 
Už na jeseň sme našli podobne do dna vypustené dva bazény bývalého prírodného kúpaliska pri Šúrskom kanáli. Ale toto?

&Y  +  &Y  jr.  15.01.2012

PR ŠÚR - RYBNÍK ..... napúšťaný !  :-)

V sobotu 28.01.2012 - teda dva týždne po predošlej návšteve, kedy sme narazili na vypustený rybník sa situácia našťastie zmenila míľovými krokmi k lepšiemu. Po našej intervencii a poukázani na problém sa veci dali do pohybu. Je možné že by sa tak udialo aj bez nás,ale dovolíme si myslieť, že sme poukázaním na problém a riešenie minimálne urýchlili.

Nebolo to ani tak zložité ako by sa bolo zdalo. Stačilo zopár dosák, ktorými 23.01. zahradili výpustný objekt pracovníci ŠOP M.K. a rybník sa opätovne začal napĺňať.Tento krok a ďalšia aktivita nedávala veľa priestoru správcovi hrádze aby nekonal a stalo sa. 26.01. bol zahradený aj zvyšok výpustného objektu. Heuréka !

Na hrádzi boli ešte dnes čerstvé piliny a úpravy na doskách hradenia svietili čerstvosťou.Stále rozmýšľam nad tým , ký kmín by si dal takú námahu, aby najprv odstránil oceľovú platňu prikrývajúcu celý výpustný objekt nad hradením a potom ešte vypúšťal na prelome rokov dvoj etapovo ? Že nemal strach z odhalenia jeho aktivity... ?

Prešlo 14 dní od nášho "odhalenia" a teraz je to akurát 5! dní od provizórneho prehradenia. Medzi časom sa robil vraj pytliacky aj nútený výlov ... Len nechápem prečo sa nezačalo s okamžitým zahradením a napúšťaním rybníka. Takto vyzerá dnes 28.01.2012 a mohol tak vyzerať už veľmi dávno pred tým.Dnes nikto nevie, aký vplyv na populáciu zimujúcich vodných "zelených" skokanov bude mať to vypustenie, koľkí v stuhnutom až zmrznutom bahne uhynuli. Príroda sa však samozrejme sama postará o regeneráciu a pri ich plošnom rozšírení aj v širšom okolí rybníka katastrofa nehrozí. Pre úplnosť - dno nádrže zo 14.01.2011 :(


Keď už sme tu boli, skontrolovali sme aj ostatné vodné plochy. Fajn, boli naplnené. Vrátane tých dvoch prírodných bazénov, po ktorých sme suchou nohou minulý rok prechádzali a fotili rôzne živočíchy.Aj veľký kaprový rybník (Panónsky les) je plný po okraj, čo znamená že na jar bude prechádzka po obvode asi nemožná.

Takže aspoň na teraz je situácia zdá sa pod kontrolou a pod ňou aj ostane.


Ďakujeme za spoluprácu a sme príjemne prekvapený, že sa nám zo ŠOP M.K. dostalo vypočutia a nie laxného postoja , ktorý je inak v podobných veciach cítiť veľmi často.
 

 

&Y &Y jr. 28.01.2012

aktualizované: 21.11.2017 23:18:39