OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

vretenica severná
Vipera berus


- zmije obecná (CZ) 
- Common European viper (GB) 
- Kreuzotter (D)

 


 

Trieda : Reptilia / plazy
Rad : Squamata / šupináče
Čeľaď : Viperidae / vretenicovité
 


Popis : Je to náš jediný vo voľnej prírode sa pohybujúci jedovatý had. Sexuálny dimorfizmus sa prejavuje veľkosťou, robustnosťou a sfarbením. Pokiaľ samce sú menšie (50 – 60 cm), útlejšie a základnou farbou je sivá, samice sú väčšie (80 – 90 cm), robustnejšie a základnou farbou je hnedá . Po celej dĺžke chrbta je výrazná tmavá kľukatá čiara. Existujú však aj jedince s melanický – čiernym, alebo červeným sfarbením. Tvar hlavy sa od našich užoviek výrazne odlišuje, hlava je výrazne širšia ako krk a tupo zakončená, je pokrytá množstvom menších štítkov, čelný a dva temenné štítky sú výrazné. Okolo oka s vertikálnou štrbinovou zreničkou je množstvo malých štítkov. Kresba na temene vytvára obrátené V.

Výskyt a rozšírenie : V našich polohách sa vyskytuje v stredných a vyšších polohách nad 600 m n. m. . Obýva slnečné stráne lesostepného charakteru, rúbaniská, kamenisté stráne, rašeliniská a pásmo kosodreviny. Je nočný lovec, ktorý sa počas dňa len vyhrieva . Geograficky sa vyskytuje v celej Európe, s výnimkou Írska, juhu Pyrenejského, Apeninského a Balkánskeho polostrova. Východnou hranicou výskytu je až Sachalin, severne zasahuje až za polárny kruh.

 Vipera berus


 

Vývoj : V zimnom období hibernuje mnohokrát aj vo väčších skupinách pod pňami, v trhlinách skál a podobne. Podľa lokality je obdobie rôzne, ale zväčša od októbra do apríla. Následne sa hneď aj pári. Je to vajcoživorodý plaz. V auguste až septembri znáša do 15 vajec, z ktorých sa vyliahnu asi 15 až 20 centimetrové aktívne mláďatá. Základom potravy sú menšie hlodavce, niekedy aj v ich úkrytoch, jašterice, hlavne živorodé, iné hady , v oblastiach bohatých na obojživelníky sú to aj žaby . Mláďatá sa živia hmyzom, ulitníkmi, dážďovkami a jaštericami. Dožíva sa okolo 20 rokov.

Jedovatá ? Áno , vretenica severná je jedovatý had, ale množstvo jedu , ktorý má v zásobe je len asi 10 mg a pri jednom kúsnutí vypustí maximálne asi 3mg jedu, niekedy aj vôbec. Pre zdravého dospelého človeka je smrteľná dávka 15 mg jej jedu a bezprostredné nebezpečie tak nehrozí. Samozrejme pre dieťa menšej hmotnosti sa životu nebezpečná dávka znižuje a tu už treba byť veľmi obozretný a aktívne hľadať pomoc. To isté platí pre ľudí s chorobami srdca, alergiami a podobne. Jednoznačne sa odporúča priestor medzi ranou a srdcom zaškrtiť a privolať , alebo vyhľadať pomoc .
Vretenica cez deň aktívne neloví a útok býva len reflexnou ochranou pri indikovanom ohrození.

 

Ochrana : Je paradoxom že jedovatého hada treba chrániť, ale jedná sa o veľmi užitočného živočícha, ktorý má významné miesto v potravinovom reťazci a vyrovnáva populáciu najmä hlodavcov. Je zaradený medzi Zákonom chránené veľmi ohrozené živočíchy.

aktualizované: 21.11.2017 23:18:39