OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

jašterica zelená
Lacerta viridis  Laurenti, 1768
                           

- ještěrka zelená (CZ) 
- European green lizard  (GB) 
Östliche Smaragdeidechse (D)

 jašterica zelená

Trieda :  Reptilia / plazy

Rad :  Squamata / šupináče

Čeľaď :  Lacertidae / jaštericovité


Popis:  Základnými determinačnými znakmi sú veľkosť, dorastá až do 40 centimetrov, dva štítky za nozdrami zložené nad sebou, malý trojuholníkový záhlavový štítok. Farebne sú veľmi variabilné. Samce mávajú žltozelený chrbát plynulo prechádzajúci do žltého brucha. Krk a spodnú časť hlavy mávajú počas párenia krásnu modrú. Samičky tak nehýria farbami, často bývajú hnedé, hlavne mladé jedince, boky majú prizdobené belavými, čierno obrúbenými škvrnami usporiadanými v dvoch radoch. Tak ako väčšina živočíchov aj sfarbenie podlieha lokalite, kde sa vyskytujú, preto je možné napríklad nájsť aj čierne jedince.

Rozšírenie:  Jašterice vo všeobecnosti sa rady vyhrievajú. Preto obľubujú kamenisté vápencové, alebo pieskovcové slnečné svahy s množstvom možností úniku. Tento druh jašterice je rozšírený v južnej časti Európy a okolo Čierneho mora. U nás sa jedná o vcelku rozšírený druh, avšak pôsobením civilizačných vplyvov  stále vzácnejší. Najrozšírenejšia je na južnom a juhozápadnom Slovensku. Napríklad na podlesí Malých Karpát či na Zádielskej planine . 

Potrava: Potravou je zväčša hmyz a pavúkovce  vo všetkých štádiách vývoja, ale aj slimáky prípadne červy.

Ročný cyklus: Chladné obdobie prečkávajú väčšinou v dierach v zemi, ktorých im ich biotop  poskytuje neúrekom. Zaliezajú už koncom septembra až v októbri. Vyliezajú opäť až v apríli.  Májové párenie oblečie samcov do nádherných farieb aby prilákali  samičku. Často prichádza k ich súbojom. Asi po 6 týždňoch samička znáša okolo 20 špinavobielych vajec, zväčša do jamky v piesku, a vytvorí kopček  ochraňujúci ich pred zvedavým zrakom nepriateľov. Liahnutie trvá 8 týždňov a mláďatá , asi 10 centimetrové sa hlásia na svet.

jašterica zelená - Lacerta iridis

aktualizované: 21.11.2017 23:18:39