OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

slepúch lámavý
Anguis fragilis  Linnaeus,1758    
                           

- slepýš křehký (CZ) 
- Slow-worm (GB) 
Blindschleiche (D)

 
Trieda : Reptilia / plazy

Rad : Squamata / šupináče

Čeľaď : Anquidae / slepúchovité  
 


Popis : V dospelosti približne 50 centimetrový živočích je niekedy laickou verejnosťou mylne zaraďovaný medzi hady. Nohy mu úplne zakrpateli a preto sa pohybuje ako had. Telo má celé pokryté šupinami. Je tuhé, lesklé a sklovité, zároveň však aj ohybné. V ústach má drobné dozadu zahnuté zúbky na uchopenie koristi , jazyk na konci rozšírený s vyseknutým V . Sfarbený býva do sivohneda, sivomodra alebo červenohneda. Aj na Slovensku (napr.Muránska planina, Slovenská kras) sa vyskytuje poddruh Anguis fragilis colchicus.

Výskyt a rozšírenie: Tento druh sa vyskytuje prakticky v celej Európe . Väčšinou sa s ním stretneme v nížinách a stredných polohách okolo 500 m n.m., ale bol zaznamenaný až do výšky okolo 1000 m n.m. S obľubou vyhľadáva listnaté najmä bukové lesy, kde nachádza ideálny úkryt v lístí, pod kmeňmi či v hustých krovinách.

Vývoj : Chladné obdobie prečkáva väčšinou v dierach v zemi, a to často v skupinách (až 20 jedincov). Vytráca sa  v októbri a vylieza na prelome marca a apríla. Čoskoro potom nastáva obdobie párenia. Oplodnenie prebieha kloakálnym spôsobom. Slepúch je vajcoživorodým druhom, vajíčka sa vyvíjajú vo vajcovode a po 8 - 12 týždňoch pri vypustení cez kloaku praskne ich jemný obal. Mláďatá vo veľkosti okolo 10 cm sú bledohnedé s tmavým pásikom na chrbte. Ich počet závisí od veku samičky, môže ich byť aj viac ako 20. Základom potravy sú slimáky, dážďovky, motýle a iné drobné bezstavovce.

Upozornenie : Slepúch "púšťa chvost" preto sa neodporúča ho chytať a už vôbec nie za chvostovú časť. Taktiež je dobré všímať si hlavne lesné asfaltové cesty pri jazde autom, spolu s pomalšími žabami je častou obeťou.

Pozorovanie : Podarilo sa nám nájsť kmeň so zaujímavým osadenstvom,  dve užovky obojkové si pod ním hoväli v spoločnosti  sivého a hnedého slepúcha lámavého. Vyžraté deravé drevo skrývalo roháčiky obyčajné, ktorých larvy sa krútili v roztrúsených pilinách. Neviem kto bol stretnutím prekvapenejší, ale rýchlosť úniku časti osadenstva tejto spoločnosti žiaľ nedovolila jej kompletné zachytenie. Zážitok však ostal, ... možno budúci rok.

slepúch lámavý

aktualizované: 21.11.2017 23:18:39