OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

užovka fŕkaná 
Natrix tessellata  Laurenti, 1768  

- užovka podplamatá (CZ) 
- Diced snake (GB) 
- Würfelnatter (D) 
                   

 


Trieda: Reptilia / plazy

Rad: Squamata / šupináče
 

Čeľaď : Colubridae / užovkovité

 Popis :  Veľkosťou veľmi podobná užovke obojkovej (obyčajnej). Hlavnými determinačnými znakmi sú pyskové štítky (8), úzka trojboká hlava a na záhlaví tmavá škvrna do V . Telo je bledšej olivovosivej farby s tmavšími škvrnami. Brucho žltkasté  s tmavšími škvrnami v šachovnicovom usporiadaní.  Dorastá dĺžky 100 centimetrov, výnimočne až do 150 centimetrov. Povahovo je útočnejšia ako užovka obojková. Stavia sa na odpor a kúše do všetkého čo sa priblíži. 

Rozšírenie :  Tento druh užovky sa vyskytuje prakticky v celej južnej a východnej Európe a v Ázii až po Mongolsko a Čínu.  Jedná sa o teplomilný - vodný druh. Obľubuje hlavne vodné lokality, pri nádržiach bohatých na ryby. Najznámejšími lokalitami sú NPR Šúr, vodné nádrže pod Malými Karpatami, ramená a vodné toky Dunaja, Váhu, Hrona, Torysy Hornádu, Bodrogu či Latorice. Niekedy však obýva aj suchšie lokality ako Devínsku Kobylu či Kováčske vrchy.

Potrava : Biotop poskytuje tejto užovke dostatok potravy po celý rok. Jej obľúbenou potravou sú ryby, mloky a obojžovelníky. Na korisť striehne, zriedka ju prenasleduje.

Ročný cyklus : Chladné obdobie prečkáva podobne ako užovka obojková, dokonca často aj v jej spoločnosti . Pod pňami, v kopách raždia, alebo tŕstí, ale vždy v suchu. Vytráca sa zväčša v októbri  a vylieza v marci až apríli. Párenie prebieha v apríli až máji. V júli potom samička znáša do 15 vajec ktoré ukrýva va vlhkých , ale vyhrievaných miestach, nie však na priamom slnku, zväčša prikryté lístím. Mláďatá dĺžky okolo 15 centimetrov sa hneď po vyliahnutí sťahujú do vody, kde žijú samostatným životom. 

Rôzne : Táto užovka z jasných dôvodov nie je obľúbená u rybárov, avšak  treba si uvedomiť že je to prirodzene  sa vyskytujúci živočích s najväčším nepriateľom - človekom.  Loví, robí tým človeku škody, ale iba pre nasýtenie. 

užovka fŕkaná

aktualizované: 21.11.2017 23:18:39