OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Kde môžete nájsť naše príspevky :

Fotonet      (SK)   - stránka fotografov prírody - Atlasy fauna , flóra, galérie , zaujímavé články
Nahuby      (SK)   - špecializovaná hubárska stránka - Atlas húb a čo nám padlo do oka
Biolib        (CZ)  - Atlasy  fauna, flóra
Fotoaparát (CZ)   - Fotostránka, všeobecne
Ephoto       (SK)   - Fotostránka, všeobecne

 


Stránky súvisiace s témami Wildfota :

Červená kniha  IUCN   (GB)


FAUNA                                                           

 

Herpetofauna - plazy a obojživelníky image

Plazy u nás               (SK)        
Balcanica            (CZ/GB)
Herp                         (GB)
Hylawerkgroep         (GB) 
Connecticut Amphibians (US)

 

 

 Aves - vtáky

SOS Birdlife                 (SK)
Bioweb                       (SK)
Wikipedia                   (GB)
National Geographic  (GB)
Aves                           (GB)
Vtáčie správy             (SK)  aktualizovaný blog

Mammalia - cicavce

Fotonet                      (SK)
Wikipedia                   (GB/D/....SK/CZ)
Biolib                         (CZ/SK/GB/LAT)

 

Insecta - hmyz

Cikády                     (GB)
Hmyz  - všeobecne   (F) 
Galerie insecte          (F) 

 

Pavúkovce

Eurospiders           (GB)

Ryby

 

FLÓRA                                                          

 

Rastliny

 

Dendrológia

 

 

Lišajníky

Mag.Dr.Paul Hofmann     (D/LAT)
andrewspink.nl               (NL/GB/LAT) 
Fotonet                          (SK)  
- atlas lišajníkov Európy

 

 

 

 

  

 

 

 

aktualizované: 21.11.2017 23:18:39