OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

plazy - Reptilia

 

Ríša : Animalia / živočíchy

Kmeň :  Chordata / stavovce

Trieda : Reptilia / plazy

Rady :  4

Čeľadí : 62 

Druhov : 8.000 


Plazy sú studenokrvné (ektotermné) stavovce , ktoré nedokážu regulovať svoju telesnú teplotu. Telo majú pokryté kožou a  šupinami. Prevažná väčšina kladie vajíčka s pevnou škrupinou a na rozdiel od obojživelníkov sa vyvíjajú bez larválneho štádia.

   

Evolúcia  :     Prvé  plazy  sa  vyvinuli z obojživelníkov. Sú známe z obdobia Karbónu (mladších prvohôr) asi 340 miliónov rokov. Na rozdiel od vyvíjajúcich sa obojživelníkov ich vývoj smeroval k prežitiu na súši. Postupom vývoja získavali pevnú, šupinami pokrytú kožu, ale čo im umožnilo toto odpútanie boli vajcia v pevnej škrupine, ochraňujúce potomstvo pred vplyvmi prostredia. V magických druhohorách, období dinosaurov (pred 230-65 miliónmi rokov ) sa vyvinula plejáda týchto tvorov  a ovládli na dlhé obdobie modrú planétu. Čo spôsobilo ich zánik a prežitie len týchto štyroch radov ešte nie je isté, možno zrážka s meteoritom, nedostatok potravy , isté však je že  vývoj pokračoval a z niektorých pterosaurov - lietajúcich plazov - vznikla ďalšia trieda stavovcov - vtáky.

Vývojové štádiá : U týchto stavovcov na rozdiel od obojživelníkov nenájdeme metamorfózu. Z vajíčka ( môže mať tvrdú vápenatú škrupinu, ale u mnohých druhov kožovitú, prepúšťajúcu vodu a kyslík ) sa hneď liahne mláďa, ale veľký počet jašterov rodí priamo živé mláďatá. 

 

Zaujímavosti :

Hady na rozdiel od korytnačiek, krokodýlov a väčšiny jašterov nemajú pohyblivé viečka, Oko pred poškodením chráni časť kože, ktorá sa pri zvliekani zťahuje spolu s ňou. Pod ňou sa oko voľne pohybuje podľa potreby.

Korytnačky sú spomedzi plazov radom, ktorý sa za posledných asi 200 miliónov rokov temer nezmenil. Hoci sa po slimákoch zdajú najnemotornejšie sú zároveň symbolom dlhovekosti, prečo asi?

Krokodýly dokážu  " zavrieť a mať pri tom otvorené ústa " , túto funkciu  im dovoľujú kožné záhyby v hrdle. Umožňuje im to  pohodlnejší lov  a zabraňuje vniknutiu vody do pľúc. Nosné a ušné otvory dokážu uzavrieť podobným spôsobom.

Hatérie sú dnes jedinými zástupcami plazov, ktoré ovládali zem v období permu. Vyskytujú sa voľne len na ostrovoch v blízkosti Nového Zélandu. 


Z uvedených 8000 druhov plazov sa na území Slovenska vyskytuje len malá časť a skupina krokodýly a hatérie vôbec. Väčšinu z nich máte možnosť vzhladnuť aj pri putovaní našou stránkou. Pre komplexnosť pridávame zoznam v abecednom poradí. Po rozkliknutí sa vám objaví popis v novom okne. V prípade že hľadáte obrázok podľa ktorého by sa dal určiť Váš nález, odporúčame návštevu

 

Vstúpte do  GALÉRIE PLAZOV  

 

Plazy vyskytujúce sa na území Slovenska


jašterica krátkohlavá - Lacerta agilis

jašterica múrováPodarcis muralis

jašterica zelená - Lacerta viridis

jašterica živorodá - Zootoca vivipara

korytnačka močiarna - Emys orbicularis

korytnačka písmenková - Trachemys scripta

krátkonôžka štíhla - Ablepharus kitaibelii

slepúch lámavý - Anguis fragilis

užovka fŕkaná - Natrix tessellata

užovka hladká - Coronella austriaca

užovka obojková - Natrix natrix

užovka stromová - Zamenis longissimus (Elaphe longissima)

vretenica severná - Vipera berus

 

aktualizované: 21.11.2017 23:18:39