OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Andy & Andy

utieklo to ako voda

FOTOGALÉRIE

GALLERY - MAMMALIA GALLERY - AVES GALLERY - AMPHIBIA

GALLERY - RAEPTILIA GALLERY - ORTHOPTERA GALLERY - HYMENOPTERA

GALLERA - MANTODEA GALLERA - ODONATA GALLERA - COLEOPTERA

GALLERA - LEPIDOPTERA GALLERY - PLANTAE  GALLERY - FUNGI

 GALLERY - MALÉ KARPATY  GALLERY - MALÁ FATRA

Priebežne aktualizujeme

Eusomus sp. (Curculionidae)

mladá užovka fŕkaná - Natrix tessellata

šidlo trstinovéjedna letovka z leta

Tandem - Pelophylax ridibundus + Natrix natrix, PR Šúr 08/2015Šúrsky kanál 08/2015  

Lacerta agilis 

Marec 2014

Mimoriadne teplá zima a jarné slnko urýchlili prebúdzanie prírody na celom Slovensku. Koniec depresívnych dní, plno slnka a zelenajúca sa príroda vyhnala aj nás na fotolovy.  

Natrix natrix, 17.11.2012 , PR Šúr, 5°C

 

Vitajte na stránke venovanej krásnej prírode Slovenska so zameraním na Malé Karpaty plné úžasných živočíchov, rastlín a malebných zákutí.

Mnohé z nich si človek pri súčasnom zhone v tak pretechnizovanom svete ani nevšimne,ale bez nich by to nebolo ono.Ponúkame vám možnosť spoznať a chrániť si dary,ktoré nám tu ešte ostali z dôb našich predkov. 

Prajeme príjemnú návštevu. 

Andy sen. & Andy jr.

Natrix natrix persa - poddruh užovky obojkovej , severná hranica výskytu (19.07.2011)

.                   TRIPY                    .


August 2012 - zaostrili sme na vretenice  VIPERA LIPTOV 


August 2012 - NPR Postávka vo Vihorlatských vrchoch poskytla svoje dary  POSTÁVKA 2012

U NÁS SA NEUSTÁLE NIEČO DEJE  ... 
... čo tak fotogalérie ?

GALLERY - MAMMALIA GALLERY - AVES GALLERY - AMPHIBIA GALLERY - RAEPTILIA GALLERY - ORTHOPTERA     GALLERY - HYMENOPTERA     GALLERA - MANTODEA     GALLERA - ODONATAGALLERA - COLEOPTERA GALLERA - LEPIDOPTERA GALLERY - PLANTAE   GALLERY - FUNGI       GALLERY - MALÉ KARPATY          GALLERY - MALÁ FATRA

 

Vipera berus

 


Foto © Andrej Alena & Andrej Alena jr.

 

Copyright © 2007 - 2017  
Vlastníkom autorských práv textov a zobrazených fotografií je
Andrej Alena a Andrej Alena ml.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora je zakázaná akákoľvek ďaľšia publikácia, reprodukcia alebo distribúcia zobrazenej fotografie.
Texty  a obrazový materiál z iných zdrojov je uverejňovaný s uvedením autora.

 

aktualizované: 21.11.2017 23:18:39