OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
GALLERY
GALLERY

hmyz - Insecta   

Ríša : Animalia/živočíchy    

Kmeň :  Arthropoda/článkonožce  

Podkmeň :  Mandibulata / hryzadlovce    

Nadtrieda :  Hexapoda / šesťnôžky  

Trieda : Insecta / hmyz      

Radov :  29   /     Čeľadí : 949 - známych   /  Druhov : 1 milión  - zatiaľ určených     
  

Rozpisovať sa o jednotlivých druhoch na tomto mieste by bol román. Škála tvarov, podôb a prostredí života je tak pestrá, že v tomto zhrnutí sa dotkneme len základného členenia a ostatné  informácie budú riešené v sekciách podľa radov a čeľadí.   V skratke sa dá povedať že hmyz môžeme nájsť temer všade. Sú každodennou súčasťou nášho života ako aj  neoddeliteľnou súčasťou potravinového reťazca prírody. Ovplyvňujú napríklad cez opeľovanie aj vývoj rastlín .   

Základnými telesnými znakmi hmyzu  sú :   

Hlava - na nej sú ústne ústroje, zložené oči, tykadlá a množstvo aparátov a receptorov slúžiacich na vyhodnocovanie situácie čuch, pohyb, teplota, chvenie  ...   

Hruď -  sú na nej upevnené nohy a u lietajúceho hmyzu aj krídla   

Bruško - obsahuje tráviace, vylučovacie a reprodukčné orgány  

Imago (dospelý jedinec) dýcha vždy kyslík. Dýchanie imaga je riešené otvormi po stranách bruška a hrude (spirakulami). Väčšina druhov prechádza počas vývoja metamorfózou a vodné larválne štádiá majú žiabre. Čo sa týka vnútorných orgánov, tie sa nachádzajú v brušku spolu s tekutinou (hemolymfou), zabezpečujúcou prenos živiny ako aj odpadové látky. Rúrkovité srdce ju pritom prenáša po tele hmyzu.   

Životné cykly  - premena.   

Rozmnožovanie u väčšiny druhov prebieha vnútorným oplodnením - kopuláciou. Následne samičky kladú oplodnené vajíčka v blízkosti, alebo priamo do prostredia dostatočnej zásoby potravy pre prežitie potomstva. Parazitické druhy ( napríklad lumíky ) priamo do tela hostitela. Podľa genetických dispozícií následne začne preniehať vývin a dospievanie jedincov.  

Vývojové štádiá sú u tak rozsiahleho počtu druhov veľmi ťažko popísateľné , ale v skratke ide o tri základné druhy premeny. U niektorých druhov premena trvá rádovo v týždňoch , u iných sa ráta na roky. Svoju úlohu pritom hrá aj počasie, teplota, lokalita.   

Priamy vývin - z vajíčka sa vyvinie nymfa a tá sa rastom a niekoľkonásobným zhadzovaním skeletu vyvinie až do štádia dospelosti  - imaga.   

Neúplná premena - z vajíčka sa vyvinie nymfa, ktorá je samozrejme menšia, ale už sa podobá imagu. Chýbajú jej však reprodukčné orgány a nemajú napríklad plnohodnotné krídla ( napríklad koníky ). Postupne dorastá v dospelého jedinca a v poslednom štádiu je už imago kompletne vybavené pre svoju hlavnú funkciu, čím je zachovanie druhu.

 

Rady hmyzu 

Archaeognatha - bezkrídlovce                          ( 2 čeľade / 350 druhov )

Thysanura - švehly                                                 ( 4 čeľade / 370 druhov )

Ephemeroptera - podenky                                      ( 23 čeľadí / 2.500 druhov )

Odonata - vážky                                                     ( 30 čeľadí / 5.500 druhov )

Orthoptera - rovnokrídlovce                                 ( 28 čeľadí / 20.000 druhov )

Plectoptera - pošvatky                                          ( 15 čeľadí / 2.000 druhov )

Grylloblattodea - cvrčkovce                                  ( 1 čeľaď / 25 druhov )

Dermaptera - ucholaky                                          ( 10 čeľadí / 1.900 druhov )

Phasmatodea - pakobylky                                     ( 3 čeľade / 2.500 druhov )

Manthodea - modlivky                                           (  8 čeľadí / 2.000 druhov )

Blattodea - šváby                                                  ( 6 čeľadí / 4.000 druhov )

Isoptera - termity                                                 ( 7 čeľadí / 2.750 druhov )

Embioptera - snovačky                                         ( 8 čeľadí / 300 druhov )

Zoraptera - zoraptery                                          ( 1 čeľaď / 30 druhov )

Psocoptera - pavši                                               ( 35 čeľadí / 3.500 druhov )

Phthiraptera - vši                                                 ( 25 čeľadí / 6.000 druhov )

Hemiptera - bzdochy a príbuzné druhy               ( 134 čeľadí / 82.000 druhov)

Thysanoptera - strapky                                       ( 8 čeľadí / 5.000 druhov )

Megaloptera - vodnárky                                      ( 2 čeľade, 300 druhov )

Neuroptera - sieťokrídlovce                                 ( 17 čeľadí / 4.000 druhov )

Rathidioptera - dlhokrčky                                    ( 2 čeľade / 150 druhov )

Coleoptera - chrobáky                                         ( 166 čeľadí / 370.000 druhov )

Strepsiptera - riasavce                                        ( 8 čeľadí  / 560 druhov )

Mecoptera - srpice                                               ( 9 čeľadí / 550 druhov )

Siphonaptera - blchy                                            ( 18 čeľadí / 2.000 druhov )

Diptera- dvojkrídlovce                                        (  130 čeľadí / 122.000 druhov )

Trichoptera - potočníky                                       ( 43 čeľadí / 8.000 druhov )

Lepidoptera - motýle                                           ( 127 čeľadí / 165.000 druhov )

Hymenoptera - blanokrídlovce                           ( 91 čeľadí / 198.000 druhov )

aktualizované: 21.11.2017 23:18:39