OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Prierez prírastkov v roku 2008 na Wildfote

Decembrové  TOP FOTO

       


      

Novembrové  TOP FOTO

       

        

Októbrové  TOP FOTO

ropucha zelená - Bufo viridis       jašterica zelená - Lacerta viridis

skokan štíhly - Rana dalmatina    lajniak - Geotrupes sp.    

Septembrové TOP FOTO

skokan štíhly - Rana dalmatina    dutohlávka    bzdocha červenonohá -Pentatoma rufipes 

     myšiak lesný - Buteo buteo    jesienka obyčajná - Colchicum autumnale    jastrab lesný - Accipiter gentilis 

Augustové  TOP FOTO

volavka popolavá - Ardea cinerea    ropucha zelená - Bufo viridis    Chlorophorus varius

Liparus coronatus    koník    slepúch lámavý - Anguis fragilis

Júlové  TOP FOTO

 

koník   vážka červená - Sympetrum sanguineum   fuzáč alpský - Rosalia alpina

fuzáč veľký - Cerambyx cerdo   užovka obojková - Natrix natrix   hrabavka škvrnitá - Pelobates fuscus

Júnové TOP FOTO

roháč veľký - Lucanus cervus   fuzáč veľký - Cerambyx cerdo   jašterica zelená - Lacerta viridis

jasoň červenooký - Parnassius apollo   kvetárik dvojtvarý - Misumena vatia   Cordulegaster bidentata

Májové  TOP FOTO

užovka obojková - Natrix natrix   skokan rapotavý - Rana ridibunda   užovka fŕkaná - Natrix tessellata

jasoň chochlačkový (Parnassius mnemosyne)   jasoň chochlačkový (Parnassius mnemosyne)   užovka stromová (Zamenis longissimus)

Aprílové  TOP FOTO

jašterica zelená - Lacerta viridis   fuzáč bukový - Cerambyx scopolii   užovka hladká - Coronella austriaca

jašterica zelená -Lacerta viridis   Pezinok - Holubyho lúky   jašterica zelená - Lacerta viridis

Marcové   TOP FOTO

Bufo viridis   Carabus ullrichi   Pulsatilla grandis

Rana ridibunda + Bufo bufo   Natrix natrix   Bufo bufo

Foto © Andrej Alena & Andrej Alena jr. Copyright ©  2008  

Vlastníkom autorských práv textov a zobrazených fotografií je
autor Andrej Alena a Andrej Alena ml.  

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora je zakázaná akákoľvek ďaľšia publikácia, reprodukcia alebo distribúcia zobrazenej fotografie.

aktualizované: 21.11.2017 23:18:39