OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

užovka stromová   
Zamenis longissimus  Laurenti, 1768                                             

- užovka stromová(CZ) 
- Aesculapian snake (GB)
- Asculapnatter (D)
 


  


Trieda: Reptilia / plazy


Rad: Squamata / šupináče  


Čeľaď : Colubridae / užovkovité
 


 

Popis :  Starší latinský názov je Elaphe longissima. Je našim najdlhším hadom. V dospelosti  dorastajú jedince približne na 150-170 centimetrov. Základnými poznávacími znakmi sú úzka hlava, hrubá, nevýrazná krčná časť, masívne - hrubé telo a dlhý chvost. Sfarbenie býva z vrchu olivovohnedé, alebo čiernohnedé, brucho plynule prechádza do žltej farby bez škvŕn. Staršie jedince môžu mať bielo lemované šupiny, čo vytvára dojem sieťky. U mladších jedincov je vidno výraznú žltú škvrnu za hlavou a jedinečný je veľký predočný štítok, pričom záočné nemá.užovka stromová - Zamenis longissimus , nedospelý jedinec

Rozšírenie :  Tento druh užovky sa vyskytuje prakticky v celej južnej a strednej Európe a západnej Ázii . Jedná sa o teplomilný druh, ktorý sa ku nám rozšíril z južnejších oblastí Európy. Obľubuje hlavne kamenisté južné stráne, vyskytuje sa často v černičištiach, kde má prirodzený a bezpečný úkryt. Rada sa vyhrieva na slnečných miestach, avšak při horúčavách vyhľadáva skôr tieň. U vás sa vyskytuje v Malých Karpatoch, Kováčskych vrchoch, Považskom Inovci, na Poľane, v Slovenskom rudohorí , alebo na Vihorlate.  

  užovka stromová       užovka stromová       užovka stromová

 

Potrava : Na rozdiel od ostatných užoviek strava zahŕňa aj uhynuté živočíchy. Biotop v ktorom sa vyskutuje poskytuje hlavne myši, krty, vtáky a nepohrdne ani ich vajcami. Vie veľmi dobře liezť po stromoch, vďaka čomu dostala aj svoje slovenské pomenovanie.  

Ročný cyklus : Chladné obdobie prečkáva väčšinou v skalných puklinách, ale aj v bútľavých stromoch. Vytráca sa zväčša v októbri až novembri a vylieza v apríli, Párenie prebieha v máji až júni. V júli potom samička znáša do 10 vajec ktoré ukrýva v pňoch, skalných štrbinách, alebo pod lístím. Liahnutie trvá asi 9 týždňov a vyliahnuté mláďatá majú zväčša do 30 centimetrov. Zaujímavosťou je, že do jesene neprijímajú potravu, len sa lienia a zaliezajú na zimný spánok.         

                              užovka stromová            užovka stromová 

Upozornenie :  Hoci tento had požiera aj vajcia vtákov, je užitočný pri vyrovnávaní populácie hlodavcov. Nakoľko v našich končinách žije relatívne málo jedincov, ktorí sú zároveň veľmi plachí zasluhuje si zvýšenú ochranu. Útočí ozaj len pri vážnom napadnutí, väčšinou si človeka všimne s predstihom a zuteká do bezpečia.  

 

Pozorovania : 

Kučišdorfská dolina - Malé Karpaty - 24-05-2008

                       užovka stromová - Elaphe longissima              užovka stromová - Elaphe longissima

Na týchto záberoch je zachytený mladý jedinec s úplne odlišnou kresbou a mesiačikmi na hlave pripomínajúcimi skôr mláďa užovky obojkovej (Natrix natrix). Na rozdiel od nej však bolo výrazne agresívnejšie a pri sebamenšom náznaku nebezpečia útočilo po všetkom čo by mohlo byť potencionálnym agresorom. Zaujímavým zistením bola taktiež spoločenskosť , nakoľko sme ju objavili pod starým "sololitom" vo vzdialenosti asi 20 centimetrov od asi 3-4 ročnej užovky hladkej (Coronella austriaca), ktorá je taktiež zachytená na našej stránke.                             

 

 

aktualizované: 21.11.2017 23:18:39