OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
obojživelníky - Amphibia 

Ríša : Animalia / živočíchy
 
Trieda : Amphibia / obojživelníky
 
Rady :  3
Caudata / mloky ,  Anura / žaby ,  Gymnophiona/červone 

Čeľadí : 44 
 
Druhov : 5.000

-------------------------------------------------------------

Obojživelníky sú živočíchy , ktorých život je úzko spätý s vodou. Časť ich života prežívajú vo vode a časť  na súši, pričom v rámci vývoja u väčšiny dochádza počas vývojových etáp k premene žriabrov na dýchanie kyslíka pľúcami . 

   

Evolúcia : Prvé obojživelníky sú známe z obdobia Devónu (starších prvohôr)  asi 370 miliónov rokov. Vyvinuli sa z rýb, avšak začali dýchať kyslík. Boli to vlastne prví suchozemskí obyvatelia . Okrem toho, že sa postavili na štyri nohy, vyvinuli sa im aj očné viečka. Asi v období pred 280 miliónmi rokov boli dominantnými obyvateľmi pevniny. Vývoj však pokračoval a stálym prispôsobovaním sa meniacemu sa prostrediu sa z časti obojživelníkov vyvinula ďalšia trieda stavovcov - plazy.

Vývojové štádiá : U týchto stavovcov prebiehajú tri základné stupne : vajíčko - larva - dospelý jedinec.  Pri prchode medzi larválnym štádiom a dospelosťou dochádza k radikálnej premene ( metamorfóze ). Oplodnenie prebieha u obojživelníkov rôzne. Väčšina žiab oplodňuje vajíčka vonkajším spôsobom, teda mimoteľne. Samček vylezie na samičku a v tom istom čase vypúšťa do vody spermie , kedy samička vypudzuje vajíčka. Tie sa potom či už v zhlukoch, alebo v reťazcoch uchytávajú vo vode o rastliny, prípadne klesajú na dno. Mloky naopak  využívajú len  vnútrotelné oplodnenie a spermie sa do tela samičky dostávajú v želatinových obaloch nazývaných taktiež spermatofory. 
V dobe vysokej civilizácie a rýchleho rozvoja automobilizmu majú žaby migrujúce k vodným plochám stále  čím ďalej viac problémov. Preto sa pri  ich každoročných jarných migračných cestách stavajú bariéry a migračné koridory , prípadne sa tieto cesty uzatvoria. Odporúčame ísť si v kľude pozrieť toto jarné divadlo, stojí to naozaj za ten čas a nikdy už potom neuvidíte toľko žiab na jednom mieste.

           

aktualizované: 21.11.2017 23:18:39