OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Cicavce - Mammalia

Ríša : Animalia / živočíchy
Kmeň : Chordata / stavovce  

Trieda : Mammalia / cicavce  
Rady : 21  
Čeľade : 140  
Druhy : asi  4.480

Cicavce sú živočíchy , ktorých spoločným znakom je výživa mláďat materským mliekom. Väčšina z nich je živorodá a pokrytá srsťou. Obývajú  vodu, zem i vzduch. Ďalším spoločným znakom je stabilná teplota orgavizmu  aj za meniacich sa poveternostných podmienok.

Evolúcia : Prvé náznaky vývoja cicavcov sú datované do obdobia triasu (asi pred 225 miliónmi rokov) kedy sa plazy známe ako terapsidy začali prispôsobovať a meniť, tieto zmeny prebiehali práve v období nadvlády dinosaurov čo znamenalo ohrozenie pre menšie a slabšie živočíchy. V tomto období však využili svoju výhodu a tou bola stabilná telesná teplota. Ochladzovanie  a kolísanie teplôt v druhohorách im pomohlo na rozdiel od dinosaurov prežiť. Vývoj išiel dopredu a vďaka nemu sa vyvinuli aj primáty do ktorých prináleží aj  človek píšuci tieto riadky.

Vývojové štádiá : Väčšina cicavcov je živorodá, ale rad vajcorodce (Monotremata) kladie vajíčka. Jedná sa o ježury a vtákopyska obývajúcich Austráliu a okolité ostrovy. Ďalšie dve skupiny sú živorodé, ale vačkovce, ktoré nemajú pravú placentu, sú pri vyliahnutí slabšie vyvinuté a matka ich nosí vo vaku pokiaľ sa nedovyvíjajú ( koala, kengura, vačica ...)  Ostatné živorodé rady sa vyvíjajú v placente, ktorá svojimi vlastnosťami dopomáha k dokonalejšiemu vývoju plodu v jedinca a tak sú životaschopnejšie ako ostatné dve skupiny. Všetky cicavce okrem vajcorodcov (kloakovcov) pijú materské mlieko od matky z bradaviek. 

aktualizované: 21.11.2017 23:18:39