rosnička zelená 
Hyla arborea
  Linnaeus, 1758    
                         

-  rosnička zelená (CZ)
-  European tree frog (GB)
-  Europäische Laubfrosch (D)
Trieda : Amphibia/obojživelníky
Rad : Anura/žaby
Čeľaď : Hylidae/rosničkovité


 

Popis Rosnička má zavalitejšie telo, zväčša zelenej farby s hladkým povrchom, biele až šedavé bruško je však drsné. Táto stromová žabka dosahujúca v dospelosti rozmerov 3-5 centimetrov má schopnosť meniť farbu podľa prostredie v ktorom sa aktuálne pohybuje, čo jej v statickej polohe dáva veľmi dobré krytie. V rovine očí má výrazný tmavý až čierny pásik s bielym lemom. Má nohy úžasne vyvinuté práve na lezenie po hladkých kmeňoch, listoch a iných vertikálnych plochách. Umožňujú jej to priľnavé vankúšikovité prsty, ktoré sa prichytia na temer každý povrch. 

Rozšírenie : Rosnička zelená patrí medzi stromové žaby. Najčastejšie sa vyskztuje v teplejších nížinách, v blízkosti vodných plôch, avšak výnimočne si za svoje teritórium vyberá aj vyššie položené biotopy. Vyskutuje sa v Európe s výnimkou Pyrenejí, časti Talianska,  Francúzska a severnej Európy.            

 Rosnička zelená         Rosnička zelená        Rosnička zelená

Potrava : Základom potravy sú bezstavovce alebo lietajúci hmyz. 

Ročný cyklus : Po jarnom opustení zimovísk ktorými sú zväčša hlbšie diery v zemi, alebo dno stojatých vodných plôch sa rosničky presúvajú k vode. Prichádza čas párenia, ktoré býva často ukončené kladením približne 1000 kusov vajíčok. Na rozdiel od skokanov a ropúch, vajíčka rosničiek klesajú na dno, kde sa z nich asi po dvoch týždňoch vyliahnu žubrienky. Trvá asi tri mesiace, kým sa vyvinú žubrienkam aj predné nohy a tri roky kým jedinec dospeje.    

Pozorovanie : Krásna ukážka prispôsobenia k okoliu sa nám naskytla pri návšteve NPR Šúr , kde sme až do poslednej chvíle nedúfali že ešte v novembri by sme nejakú rosničku našli. Až nám šedozelená potvorka odskočila temer spred očí a my sme ju na podklade veľmi podobnej farby ani nezaregistrovali. Objavili sme tu aj dročeka asi 15 mm, ktorý sa asi tiež už poberal na zimný hibernačný spánok. 

                          rosnička zelená

TOPlist
aktualizované: 21.11.2017 23:18:39