OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Holubyho lúky    a    Kučišdorfská dolina

 

Tieto dve lokality sa nestali  mojim záujmovým územím náhodou. Už od malička, ešte na "paklsici skladačky",  som absolvoval výlety do týchto lokalít . Tu som prvý raz objavil roháča veľkého, fuzáča veľkého , alebo  užovku obojkovú.  Hoci sa za tie roky mnohé zmenilo, čiastočne aj ráz Kučišdorfskej doliny stále je to veľmi zaujímavá oblasť, ktorú navštevuje množstvo odpočinkuchtivých  výletníkov, rybárov  či chatárov.  Nie každý sa venuje prírode na plný úväzok a z času na čas by sa chcel dozvedieť čo to vlastne našiel za kvet , alebo chrobáčika.  Aj týmto návštevníkom sa snažím pomôcť touto sekciou, ktorej galérie sú delené podľa mesiacov  a v nich nájdených nálezov.
Kde sa vlastne tieto dve územia nachádzajú ?  Čím sú také výnimočné ? 
Obe ležia na úpätí Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty (CHKO M.K.) medzi obcouVinosady  mestom Pezinok, konkrétne miestnou časťou Cajla.

Holubyho lúky a Kučišdorfská dolina 

zdroj mapy: www.pezinok.sk , kde sa dozviete mnoho zaujímavého o tomto kráľovskom meste vína a tradícií

 

Holubyho lúky, alebo inak oblasť nazývaná ako Holubyho lesostep v pôvodnom ponímaní  tvorí len časť  plochy, ktorá je tu popisovaná nálezmi, avšak  práve v prírode platí že hranice nejestvujú. Vegetácia a živočíšstvo si nachádza stále nové biotopy prirodzeným prenosom, vyrastením a zatienením pôvodných lokalít alebo vplyvom ľudskej činnosti.  V dobách, keď na tieto miesta vyrážal za poznaním Dr. Jozef Ľudevít Holuby (1836 - 1923) sú už zmenené na nepoznanie ale úžasná a pestrá flóra a fauna je tu dodnes a stačí mať otvorené oči.
H.L. apríl
H.L. máj
Kučišdorfská dolina je čiastočne vklínená do Malých Karpát . Pôvodne sa tu v rokoch 70-tych a 80-tych jazdil na svahoch na Širokom motocros. Dolinou pretekal potok a bolo tu len zopár rekreačných chát. Po presune motocrosovej dráhy mimo lokalitu sa do doliny začali presúvať víkendoví rekreanti, pribudli súkromné a podnikové chaty. Azda najväčšou zmenou bola výstavba nadúrovňovej závlahovej nádrže veľkých rozmerov.  Zaliate územia sa rokmi stali domovom nových dovtedy tu nežijúcich živočíchov a nerastúcich rastlín.
jeseň v Kučišdorfskej doline
 
aktualizované: 21.11.2017 23:18:39